A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 dự kiến 2 con số

Sáng 22-8, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổng kết công tác kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban thảo luận về tình hình triển khai, xây dựng Dự thảo báo cáo của Tiểu ban liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng

Đến hết ngày 21/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 17 ý kiến tham gia của các thành viên tiểu ban, thành viên tổ giúp việc của tiểu ban và các sở, ngành được xin ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo lần 2. Về đánh giá kết quả giai đoạn 2016 – 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 10,42%/năm. Theo dự kiến của Cục Thống kê, đến năm 2020 dân số toàn tỉnh đạt 1 triệu 870 nghìn người, GRDP đạt khoảng 88.790 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt gần 48 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.150 USD. Về dự kiến chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 – 2025, tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ là 10,8%/năm. 

Ngoài ra, căn cứ đề xuất của các thành viên và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất 36 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trong đó đề xuất bỏ 11 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, môi trường và xây dựng nông thôn mới do các chỉ tiêu này đến nay đã hoàn thành hoặc dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đề xuất bổ sung 14 chỉ tiêu mới như số bác sỹ trên một vạn dân, diện tích nhà ở bình quân, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Cao Biền 


Tác giả: Cao Biền
Nguồn:Thaibinhtv.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới