A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2

Thực hiện công văn số 152/HĐPH ngày 16/01/20222 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội ban hành Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 quy định về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết