A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở Công Thương Thái Bình hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở Công Thương Thái Bình hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 25-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 78-KH/ĐUK, ngày 08-11-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; Đảng uỷ Sở Công Thương đã tập trung triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025,dự kiến tổ chức vào ngày 28/5/2020.

  Để triển khai thực hiện, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 28/11/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công thương; Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 28/11/2019 về Đại hội chi bộ trưc thuộc Đảng bộ Sở Công Thương; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 12/3/2020 sửa đổi bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 10-KH/ĐUngày 28/11/2019 và Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 28/11/2019; Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Triển khai Hướng dẫn  09-HD/BTCĐUK ngày 12/3/2020 quy trình đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể... Phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở theo dõi, chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã bám sát kế hoạch, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự, chương trình Đại hội,… theo đúng hướng dẫn, báo cáo Đảng ủy xem xét và cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, các Chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy trước khi trình Đại hội. Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 03/5/2020, 12/12 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo đúng quy trình, quy định hướng dẫn của cấptrên; bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.

  Song song với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng văn kiện và đề án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Sở cũng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy đã ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban khánh tiết và phục vụ Đại hội; các tổ giúp việc, tổ biên tập giúp các tiểu ban Đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ, … Chỉ đạo các tiểu ban hoàn tất ở các khâu: Hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ; đề án nhân sự; chương trình đại hội, kịch bản điều hành đại hội,nghị quyết, chương trình hành động, ...

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy đã yêu cầu các Tiểu ban phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Theo đó, Văn kiện Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của Sở. Báo cáo chính trị đã thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý; báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bảo đảm dân chủ, nêu cao tính chiến đấu,tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Công tác nhân sự được Đảng ủy quan tâm chú trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy định, trong đó quán triệt chặt chẽ yêu cầu chất lượng, số lượng và cơ cấu nhân sự hợp lý; tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ; chú trọng và phát hiện nhân tố mới, là người có đức, có tài, uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác nhân sự ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện theo quy trình 5 bước, , bảo đảm số dư (18,18%); đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ đổi mới cấp ủy, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định.Văn kiện đại hội, Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhất trí thông qua.

Bên cạnh công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, Đảng ủy đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.

  Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, tích cực, góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết; phát huy sức mạnh toàn ngành góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển.

Ngô Minh Liên - Bí thư chi bộ XNK - HNKT 


Tác giả: Tuấn Dung
Nguồn:https://baothaibinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới