A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh thành công tốt đẹp

Sáng ngày 24/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra phiên thứ hai Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự khai mạc đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng…; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và 257 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân dân đã hiến kế, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

Đến nay, toàn tỉnh có 263/263 xã và 5/7 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. MTTQ các cấp đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo”, trên 500 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 866 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng hàng chục công trình phúc lợi và giúp đỡ trên 10.000 lượt người nghèo tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2018 xuống còn 3,35%. Năm 2018, có 88,5% khu dân cư, 89,2% số hộ gia đình đạt danh hiệu “văn hóa”; 60 - 70% xứ họ đạo, chùa cảnh đạt danh hiệu “4 gương mẫu”. 

5 năm qua, MTTQ các cấp đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai trên 4.800 cuộc giám sát góp phần làm minh bạch việc quản lý vốn, tài sản nhà nước và các công trình, dự án, phòng chống tiêu cực... Hòa giải thành công 85% vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng tại đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để xây dựng MTTQ vững mạnh. Đại hội đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Theo đó, mục tiêu chủ yếu của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ tới là: Hàng năm, 100% ủy ban MTTQ các cấp triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 90% gia đình và khu dân cư trở lên đạt danh hiệu “văn hóa”. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp hàng năm đạt từ 10 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ 1.000 hộ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ. 100%  khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm, ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát chuyên đề, 1 cuộc phản biện xã hội. 100% cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác mặt trận. 

Đại hội đã thống nhất 5 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà lưu niệm chúc mừng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, phát triển” cho Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

 Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các vị được Đại hội phiên thứ nhất hiệp thương dân chủ cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Các đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả MTTQ các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp vào thành tích chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói chung, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, các đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành. 

Đại biểu dự đại hội.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa. Tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thu Hiền 

Ảnh: Thành Tâm


Tác giả: Thu Hiền
Nguồn:https://baothaibinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết