Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương về các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu năm 2023

Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương về các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu năm 2023

Sáng ngày 18/4, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương nhằm đánh giá tình hình, bàn giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ...