Khẩn trương hoàn thiện đề án chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình

Khẩn trương hoàn thiện đề án chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình

Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình diễn ra ...