A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại tháng 6 năm 2022

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại tháng 6 năm 2022

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm 2022

Kế hoạch năm 2022: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 18,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5%; kim ngạch nhập khẩu tăng 10% so với năm 2021.

1. Về sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 6/2022 tăng 6,9% so tháng trước và tăng 19,4% so cùng kỳ năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số ngành có chỉ số sản xuất sản phẩm 6 tháng tăng cao so với cùng kỳ  năm 2021 như: Khí tự nhiên dạng khí tăng 16,3%; tôm, thủy hải sản đông lạnh tăng 12,1-30,7%; thức ăn cho gia súc tăng 24,9%; bia lon tăng 12,3%; khăn các loại tăng 33,9%; sản phẩm quần áo các loại tăng từ 17,2-39,8%; sản phẩm giầy dép các loại tăng 15,8%; Nitorat Amoni tăng 24,9%; tai nghe khác tăng 37,8%; cần gạt nước, túi khí an toàn tăng từ 23,4-54,3%;... Tuy nhiên vẫn còn một số ngành có chỉ số sản xuất sản phẩm giảm như: Sản phẩm bia hơi giảm 38,8%, bia chai giảm 22,9%; chiếu cói quy chuẩn giảm 5,6%%; sản phẩm balo giảm 31,5%...

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 44.387 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ năm trước, đạt 46,3% kế hoạch. 

2. Về hoạt động thương mại

2.1. Thương mại nội địa

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6/2022 ước đạt 4.747 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 20,3% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 28.763 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52% kế hoạch. Trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 25.257 tỷ đồng, tăng 16,4%; dịch vụ lưu trú ước đạt 66 tỷ đồng, tăng 10,3%; dịch vụ ăn uống ước đạt 1.713 tỷ đồng, tăng 31,5%; du lịch lữ hành ước đạt 7 tỷ đồng, tăng 6,8 lần; dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021.

2.2. Xuất nhập khẩu

Xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2022 ước đạt 188 triệu USD, giảm 6,9% so với tháng trước và giảm 1,5% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.080 triệu USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 47,1% kế hoạch.

 

Nhập khẩu:

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6/2022 ước đạt 147 triệu USD, giảm 31,8% so với tháng trước và giảm 8,4% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.112 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 61,9% kế hoạch năm.

(Chi tiết xe tại đây)BC hoạt động công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.pdf


Tác giả: Trịnh Vân
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới