Cổng thông tin Sở Công Thương đang được nâng cấp. Việc truy cập, tra cứu thông tin có thể bị gián đoạn hoặc xáo trộn, mong quý vị thông cảm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại tháng 5 năm 2022

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại tháng 5 năm 2022

1. Về sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2022 tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tính 5 tháng đầu năm tăng 15,3% so cùng kỳ, trong đó: Ngành Khai khoáng tăng 46,6%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,5% ; sản xuất và phân phối điện tăng 6,3% ; cung cấp nước và hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 94,7%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5/2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 7.765 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác ước đạt 51 tỷ đồng, đạt 98,7% so với tháng trước và tăng 36,2% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến ước đạt 7.130 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước và tăng 18,8% so với cùng kỳ ; sản xuất và phân phối điện ước đạt 548 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước và đạt 98,4% so với cùng kỳ; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải ước đạt 36 tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước và đạt 96,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) ước đạt 35.032 tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ; theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 3.378 tỷ đồng, tăng 9,9% ; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 24.978 tỷ đồng, tăng 18,7%; kinh tế nước ngoài ước đạt 6.676 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ năm 2021. Theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 198 tỷ đồng, tăng 6,9%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 32.159 tỷ đồng, tăng 18,5%; sản xuất điện và phân phối điện đạt 2.490 tỷ đồng, tăng 8,7%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 185 tỷ đồng, tăng 0,4%.

2. Về hoạt động thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2022 ước đạt 4.826 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.239 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 12 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 85,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 297 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 2,1 tỷ đồng tăng 2,1% so với tháng trước; dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 276 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 59,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 23.929 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 21.076 tỷ đồng, tăng 15,9%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 1.449 tỷ đồng, tăng 30,1%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2022 ước đạt 334 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 19,3% so với cùng kỳ. Trong đó: Kim  ngạch xuất khẩu ước đạt 178 triệu USD, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 33,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 156 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 869 triệu USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 905 triệu USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2021.

(Chi tiết xem tại đây)T5-20.5.Tình hình hoạt động CN-TM tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022.1.pdf


Tác giả: Trịnh Vân
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin