DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT NĂM 2023

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 2627/QĐ-BCT, ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất năm 2023, sáng ngày 3/11, Cục Hóa chất, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó ...
Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm dành cho chủ cơ sở, người lao động tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý tại huyện Thái Thụy

Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm dành cho chủ cơ sở, người lao động tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý tại huyện Thái Thụy

Ngày 14/6, Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường, Sở Công Thương Thái Bình phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thái Thụy tố chức buổi tập huấn An toàn thực phẩm dành cho chủ cơ sở, người lao động tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ...