Công ty TNHH TAV gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Những năm qua, bên cạnh việc không ngừng đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị máy móc, nhân công… phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH TAV (Khu công nghiệp Nguyễn Ðức Cảnh, thành phố Thái Bình) còn luôn chú trọng và đề cao công tác bảo vệ môi ...
Chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường

Chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Thái Bình còn đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường. Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về bảo vệ môi ...
Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Sáng ngày 5-6, tại bãi biển Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Tiền Hải tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam.
Quỳnh Phụ hướng tới đưa nước sạch đến từng hộ dân

Quỳnh Phụ hướng tới đưa nước sạch đến từng hộ dân

Nước sạch luôn là nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn. Ðặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nội dung về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những mục tiêu quan trọng. Vì thế, những năm ...