Sở Công Thương Thái Bình tổ chức Khóa tập huấn phương pháp lấy mẫu phục vụ kiểm tra nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm cho cán bộ ngành Công Thương

Sở Công Thương Thái Bình tổ chức Khóa tập huấn phương pháp lấy mẫu phục vụ kiểm tra nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm cho cán bộ ngành Công Thương

Sáng ngày 06/9/2022,  Sở Công Thương Thái Bình phối hợp với Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng Phát triển nguồn nhân lực - Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Khóa Tập huấn phương pháp lấy mẫu phục vụ kiểm tra nhà nước ...
Vẫn thiếu trạm xử lý nước thải tập trung

Vẫn thiếu trạm xử lý nước thải tập trung

Với quan điểm phát triển công nghiệp bền vững phải từ yếu tố bảo đảm môi trường, những năm qua, các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đã và đang đầu tư các trạm xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, tại nhiều KCN, CCN ...