Chung tay chống rác thải nhựa

Chung tay chống rác thải nhựa

Ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Vì vậy, giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự chung tay hành động của toàn xã hội.
Nói không với túi nilon

Nói không với túi nilon

Túi nilon là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường bậc nhất, nhưng việc sử dụng túi nilon vẫn diễn ra rất phổ biến. Thói quen này đã vô tình gây hại đến sức khỏe con người và môi trường sống, bởi vậy, dần loại bỏ túi nilon là một việc làm ...