Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm dành cho chủ cơ sở, người lao động tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý tại huyện Thái Thụy

Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm dành cho chủ cơ sở, người lao động tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý tại huyện Thái Thụy

Ngày 14/6, Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường, Sở Công Thương Thái Bình phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thái Thụy tố chức buổi tập huấn An toàn thực phẩm dành cho chủ cơ sở, người lao động tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ...
Sở Công Thương Thái Bình tổ chức Khóa tập huấn phương pháp lấy mẫu phục vụ kiểm tra nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm cho cán bộ ngành Công Thương

Sở Công Thương Thái Bình tổ chức Khóa tập huấn phương pháp lấy mẫu phục vụ kiểm tra nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm cho cán bộ ngành Công Thương

Sáng ngày 06/9/2022,  Sở Công Thương Thái Bình phối hợp với Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng Phát triển nguồn nhân lực - Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Khóa Tập huấn phương pháp lấy mẫu phục vụ kiểm tra nhà nước ...