Chung tay chống rác thải nhựa

Chung tay chống rác thải nhựa

Ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Vì vậy, giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự chung tay hành động của toàn xã hội.
Nói không với túi nilon

Nói không với túi nilon

Túi nilon là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường bậc nhất, nhưng việc sử dụng túi nilon vẫn diễn ra rất phổ biến. Thói quen này đã vô tình gây hại đến sức khỏe con người và môi trường sống, bởi vậy, dần loại bỏ túi nilon là một việc làm ...

Công ty TNHH TAV gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Những năm qua, bên cạnh việc không ngừng đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị máy móc, nhân công… phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH TAV (Khu công nghiệp Nguyễn Ðức Cảnh, thành phố Thái Bình) còn luôn chú trọng và đề cao công tác bảo vệ môi ...