Ngành Công Thương Thái Bình đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2021-2025.

Ngành Công Thương Thái Bình đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2021-2025.

Những năm vừa qua, sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh có đóng góp rất lớn của các cụm công nghiệp. Các cụm công nghiệp được thành lập đã tích cực thu hút đầu tư, huy động được nguồn vốn của các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, ...
Thái Bình tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Thái Bình tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Sáng ngày 21/9, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh năm 2022 tại Khách sạn Dầu khí và được ...