Thái Bình tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Thái Bình tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Sáng ngày 21/9, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh năm 2022 tại Khách sạn Dầu khí và được ...
Thái Bình đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Thái Bình đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 26/01/2022 UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc  thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc ...
Những điểm sáng của ngành Công Thương

Những điểm sáng của ngành Công Thương

Dịch bệnh kéo dài thời gian qua khiến các hoạt động kinh tế đứng trước khủng hoảng, lĩnh vực công nghiệp và thương mại của nhiều địa phương có mức tăng trưởng âm. Trong bối cảnh đó, ngành công thương Thái Bình vẫn duy trì sự phát triển với nhiều ...