A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình công nghiệp thương mại tháng 1 nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2022

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ
1. Về công nghiệp
- Tham mưu UBND tỉnh các Kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: Gặp mặt doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI; Lễ Phát động thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2022, chúc tết doanh nghiệp đầu năm 2022; Kế hoạch cung ứng điện, an toàn cháy nổ những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần; hướng dẫn thực hiện Chương trình thắp sáng đường quê; thực hiện chuyên đề tuyên truyền trên tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
- Báo cáo UBND tỉnh: Việc chuẩn bị các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.
- Báo cáo Bộ Công Thương: Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện năm 2021 theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
- Báo cáo các đơn vị có liên quan: Tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Thái Bình năm 2021; báo cáo định kỳ hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp năm 2021; tình hình tuân thủ quy định của các cơ sở, cơ quan, đơn vị theo Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.
- Hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Xây dựng nội dung phục vụ Hội thảo Mô hình kinh tế nông nghiệp.
- Lập kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2022; kế hoạch, triển khai công tác kiểm tra về chất lượng an toàn thực phẩm thuộc quản lý của ngành công thương năm 2022; kế hoạch kiểm tra an toàn công nghiệp và môi trường năm 2022. Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.
- Phối hợp với UBND huyện Thái Thụy và các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác dịch chuyển đường dây 110KV phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Liên Hà Thái.
- Tổng hợp các đề án khuyến công, xây dựng kế hoạch thẩm định các đề án khuyến công năm 2022; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; tham mưu thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính và tài sản cơ quan.
- Triển khai thực hiện các công tác nhằm phục vụ các Hội nghị tập huấn năm 2022; phát hành Bản tin Công Thương số 32.
- Tham gia ý kiến dự thảo: Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tỉnh Hà Nam; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương đến năm 2030; nghị quyết và quyết định bãi bỏ các văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành; Chiến lược phát triển năng lượng và dự thảo báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; nội dung tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; báo cáo và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tham gia ý kiến điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000, cụm công nghiệp Minh Lãng, huyện Vũ Thư; đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa thành phố Thái Bình.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; tiếp tục thực hiện hiệu quả quy trình giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”.
2. Về thương mại
- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP).
- Báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường.
- Thực hiện Kế hoạch bình ổn thị trường những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
- Hoàn thiện dự thảo Đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030.
- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch của các cơ sở kinh doanh thương mại: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn trong dịp Tết; kiểm tra, giám sát các chương trình khuyến mại đầu năm 2022. Tổng kết việc thực hiện Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021.
- Triển khai tổ chức Hội chợ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2022 và Điểm bán hàng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đánNhâm Dần 2022.
- Duy trì Khu giới thiệu, trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thái Bình tại Trung tâm thương mại GO! Thái Bình. Tổ chức trưng bày các sản phẩm nổi bật về nông nghiệp, nông thôn Thái Bình tại Hội thảo quốc tế mô hình kinh tế nông nghiệp và khu dân cư nông thôn Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Tham gia ý kiến dự thảovề Nghị định phát triển và quản lý chợ, thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ.
Thu thập thông tin giá cả các mặt hàng thiết yếu cung cấp cho Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông; thu thập thông tin và biên tập bài tin địa phương đăng trên bản tin, website của ngành, Website của tỉnh và của Bộ Công Thương.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI
1. Kết quả hoạt động công nghiệp
1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2022 ước giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 2,9% so với tháng trước và tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạogiảm 10,8% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 14,2% so với tháng trước và bằng 97,7% so với cùng kỳ năm trước; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 0,2% so với tháng trước và bằng 95,2% so với cùng kỳ năm trước.
1.2. Giá trị sản xuất công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 7.518 tỷ đồng, đạt 88,6% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2021. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 678 tỷ đồng, đạt 67,3% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ; Kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 4.772 tỷ đồng, đạt 86,6% so với tháng trước và bằng 99,9% so với cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2.068 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và tăng 73,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 45 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng trước và tăng 2% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 7.079 tỷ đồng, bằng 87,1% so với tháng trước và tăng 15,7% so với cùng kỳ; sản xuất, truyền tải và phân phối điện, sản xuất đá lạnh ước đạt 341 tỷ đồng, tăng 22,1% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải ước đạt 35 tỷ đồng, tăng 40,2% so với tháng trước và bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Tháng 01/2022, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng mạnh so với tháng trước như: Tôm đông lạnh ước đạt 56 tấn, tăng 24,4%; Nitơrat Amoni ước đạt 17 nghìn tấn, tăng 17,1%; sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác ước đạt 15,2 nghìn tấn, tăng 48,1%; túi khí an toàn ước đạt 252 nghìn cái, tăng 14,7%; điện sản xuất ước đạt 300 triệu KWh, tăng 17,6%. Một số sản phẩm giảm so với tháng trước như: Thức ăn cho gia súc ước đạt 2.355 tấn, giảm 24%; sản phẩm sứ vệ sinh ước đạt 439,9 nghìn cái, giảm 71,5%; thép cán ước đạt trên 10,3 nghìn tấn, giảm 11,7%; điện thương phẩm ước đạt 215 triệu KWh, giảm 6%; ...
 2. Kết quả hoạt động thương mại
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2022 ước đạt 4.731tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 4.163 tỷ đồng, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động lưu trú ước đạt 10 tỷ đồng, bằng tháng trước và giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 281 tỷ đồng, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 277 tỷ đồng, giảm 1,8% bằng tháng trước và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 0,1 tỷ đồng, tăng 4 lần so với tháng trước và tăng 2,8 lần so với cùng kỳ  năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 01/2022 ước đạt 151,8 triệu USD, giảm 24,6% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với tháng trước như: Hàng thủy sản (+3,4%); máy tính, linh kiện điện tử (+58,6%). Một số mặt hàng giảm so với tháng trước như: Hàng dệt may (-19%); Xơ, sợi dệt các loại (-38%); sản phẩm gốm, sứ (-28,7%); sản phẩm từ sắt thép (-30%); ...
Kim ngạch nhập khẩu tháng 01/2022 ước đạt 157,8 triệu USD, giảm 12,8% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng so với tháng trước như: Hàng thủy sản (+20%); hóa chất (+5,5%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (+17,5%). Một số mặt hàng giảm so với tháng trước như: Xăng dầu các loại (-16,4%); xơ, sợi dệt các loại (-18,3%); vải các loại (-14,7%), sắt thép các loại (-27,5%); máy móc, thiết bị, phụ tùng khác (-34,7%); ...
3. Đánh giá chung
3.1. Mặt được
Hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tranh thủ tình hình kiểm soát tốt dịch Covid-19; doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý I/2022.
Nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú về mẫu mã, đa dạng về chủng loại đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
3.2. Hạn chế
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng giảm, một số chỉ tiêu lĩnh vực thương mại giảm so với cùng kỳ.
3.3. Nguyên nhân
- Một số doanh nghiệp chưa ký được đơn hàng, trong khi tháng trước các doanh nghiệp tập trung sản xuất phục vụ nhu cầu tăng cao dịp cuối năm và để hoàn thành hợp đồng trong năm, do đó giá trị sản xuất công nghiệp cũng như kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước.
- Thương mại nội địa tăng khá so với tháng trước do tháng 01/2022 là thời điểm trước Tết Nguyên đán nên hoạt động thương mại diễn ra sôi nổi. Một số mặt hàng có sự điều chỉnh tăng giá như: Xăng dầu, gas, thịt lợn, một số sản phẩm phục vụ tết, ... 
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2022
    - Tăng cường, chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- Triển khai Lễ phát động thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2022, chúc tết doanh nghiệp đầu xuân 2022.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Phương án phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp;hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; Kiểm tra về an toàn thực phẩm theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm tỉnh; tham gia thẩm định dự án đầu tư; tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm.
- Triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2022; đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, tìm kiếm, mở rộng thị trường.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch bình ổn thị trường; theo dõi tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
- Kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, công tác bình ổn thị trường, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng pháo.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
- Phát hành bản tin Công nghiệp - Th¬¬ương mại số 02./.
    a


Tác giả: Thái Sơn
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết