A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Công Thương triển khai chương trình hành động về phát triển công nghiệp và thương mại

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Công Thương vừa triển khai chương trình hành động của ngành.

 

Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp phát triển góp phần thúc đẩy công nghiệp, thương mại của tỉnh.

Ngành Công Thương đặt ra mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 79.770 tỷ đồng, tăng 15,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 49.834 tỷ đồng, tăng 7,6%;  kim ngạch xuất khẩu đạt 1.590 triệu USD, tăng 9,2%; kim ngạch nhập khẩu đạt 1.367 triệu USD, tăng 9,7% so với năm 2020. 

Để đạt được các mục tiêu đó, Sở Công Thương tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tiếp tục cơ cấu ngành Công Thương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên cơ sở chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình đề án phát triển công nghiệp và thương mại giai đoạn 2021 - 2025.

Khắc Duẩn


Tác giả: Khắc Duẩn
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết