A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 04, ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Ngày 23/5, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 với chủ đề “Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy tắc ứng xử trong công sở, doanh nghiệp; công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tiến sỹ Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí lãnh đạo Sở Công Thương; lãnh đạo các Sở, ban ngành, nhà trường, đoàn thể tỉnh; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng kinh tế thành phố; một số doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương quản lý và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở Công Thương.

Đồng chí Bùi Đức Hạnh - Phó bí thư đảng bộ, Phó giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao hiểu biết Pháp luật. Từ đó, công tác Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của đời sống, xã hội, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ một số nội dung quan trọng về: tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công việc tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; các nội dung cốt lõi nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chúng ta chuyển nhận thức và chuyển hành động của các cán bộ ngày nay; tiêu chuẩn của cán bộ thời 4.0 và việc chống tham nhũng, xây dựng nếp sống văn hóa, quy tắc ứng xử trong công sở, doanh nghiệp…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về “Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quy tắc ứng xử trong công sở, doanh nghiệp; công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ”… đã mang lại nhiều thông tin quan trọng và bổ ích. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn các nhà quản lý; cán bộ công chức, viên chức, người lao động cũng như các doanh nghiệp áp dụng những kiến thức được học tập, nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật và sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà năm 2023./.


Tác giả: Trần Lan
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới