A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Công Thương Thái Bình hoàn thành tốt Diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ năm 2023

Quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch của cấp trên. Sau một thời gian chuẩn bị với tinh thần tích cực, chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao; cuộc diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ Sở Công Thương năm 2023 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra vào ngày 11/10/2023.

Đồng chí Trần Huy Quân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập đảm bảo khu vực phòng thủ Sở Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Cuộc diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ Sở Công Thương diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Lợi dụng chống khủng bố, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tăng cường can thiệp vào nhiều quốc gia có chủ quyền. Các cuộc chạy đua vũ trang, xung đột biên giới, sắc tộc, tôn giáo ngày càng quyết liệt, vấn đề khủng bố, bắt cóc con tin, biểu tình, bạo loạn, can thiệp lật đổ chính quyền liên tục xảy ra, nhất là tình hình chiến tranh ở Ucraina, tình hình bất ổn chính trị - xã hội ở một số nước Bắc Phi, Trung Đông, Nam Mỹ diễn biến nhanh có nguy cơ lan rộng sang các khu vực trên toàn thế giới. Trong khu vực tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển, đảo ở Biển Đông diễn biến phức tạp. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đời sống nhân dân ngày một nâng cao; tuy nhiên, lợi dụng các vấn đề về nhân quyền, tham nhũng, vấn đề ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai... Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, lợi dụng chiêu bài “tự do, dân chủ, nhân quyền”, tăng cường xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân “nhẹ dạ” tổ chức biểu tình phản đối, bạo loạn làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Hội nghị Đảng uỷ Sở mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động công thương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Với tinh thần tích cực chủ động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, quyết định của tỉnh, đồng thời nhận được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, với ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn. Chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch thời gian đã xác định.

Hội nghị Ban giám đốc Sở triển khai kế hoạch chuyển hoạt động công thương từ thời bình sang thời chiến

Cuộc diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế: Đảng lãnh đạo, Ban Giám đốc quản lý điều hành, các phòng, đơn vị trực thuộc sở làm tham mưu và tổ chức thực hiện; qua đây, các phòng và đơn vị thuộc Sở thấy rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình về xây dựng nền quốc phòng toàn dân góp phần xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Trên cương vị tập bài, các vai tập đã vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, công tác tổ chức, điều hành chặt chẽ, công tác tham mưu đề xuất của các phòng, thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình huống đặt ra.

Đồng chí Tô Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tổng kết quá trình diễn tập phòng thủ năm 2023 

Thông qua kết quả cuộc diễn tập lần này, lãnh đạo Sở xác định để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế của Sở trong tình hình hiện nay, để góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, là một yêu cầu khách quan phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh đó là:

Một là: Các phòng và đơn vị thuộc Sở phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng địa phương, chú trọng xây dựng và nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng bảo đảm tác chiến phòng thủ cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Sở Công Thương ngày càng vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hai là: Tham gia tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, Đảng viên và công chức, viên chức toàn Sở theo kế hoạch của tỉnh; thường xuyên nâng cao trách nhiệm, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, tinh thần cảnh giác cách mạng phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là: Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của Sở trong giai đoạn hiện nay nhất là tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác động viên công nghiệp, sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị thế mạnh của ngành phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh và Quân đội.

Bốn là: Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan quân sự, tổ chức điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch của các phòng và đơn vị thuộc Sở, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho khu vực phòng thủ của tỉnh khi có tình huống xảy ra./.


Tác giả: Đinh Thái Sơn
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới