A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Ngày 22/11, Sở Công Thương phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Thái Hùng - Phó Chi Cục trưởng Cục quản lý thị trường; Phạm Xuân Biền - Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; đại biểu một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đại diện các doanh nghiệp thuộc ngành trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Kim Sơn, Trưởng khoa Quản trị nhân lực - Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và Nghị định số 107/2020/NĐCP, ngày 14 tháng 9 năm 2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính Phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các vấn đề thực tiễn liên quan.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Kim Sơn, Trưởng khoa Quản trị nhân lực - Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt một số nội dung tại Hội nghị

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật đã thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở; cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật đã cụ thể hoá đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cũng như cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể bổ sung các tiêu chí về: Thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở; quy định tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở; quy định số lượng Phó Giám đốc Sở và Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở…

Tiến sỹ Cao Minh Công, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số DDCI của ngành Công Thương tỉnh Thái Bình

Một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số DDCI của ngành Công Thương tỉnh Thái Bình trong những năm tới đã được Tiến sỹ Cao Minh Công, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đưa ra 4 giải pháp cụ thể để đạt DDCI của Sở Công Thương là: Giải pháp và thực hiện chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ tại Sở; giải pháp về đánh giá công chức của Sở trong thực thi công vụ; tạo động lực làm việc cho công chức Sở Công Thương trong thực thi công vụ; thực thi Luật thực hiện dân chủ cơ sở hiện hành tại Sở Công Thương. 

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, giúp ngành Công Thương Thái Bình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ./.


Tác giả: Trần Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới