A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2020

heo báo cáo Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 (giá so sánh năm 2010) ước đạt 34.009 tỷ đồng, tăng 1,82% so với cùng kỳ năm 2019, và bằng 39,94% kế hoạch cả năm 2020.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 22.570 tỷ đồng, tăng 2,17% so với cùng kỳ năm 2019, và bằng 47,6% kế hoạch cả năm 2020.Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 659,5 triệu USD, bằng 87,76% so với cùng kỳ năm 2019, và bằng 33% kế hoạch cả năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 667 triệu USD, bằng 85,7% so với cùng kỳ năm 2019, và bằng 37,4% kế hoạch cả năm 2020.

 

Về công tác quản lý nhà nước Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nghiệp FDI nhân dịp Tết Nguyên đán; Lễ phát động các doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2020; Chương trình thăm, chúc tết một số doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3; Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả rà soát quy hoạch ngành có liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Thái Bình; rà soát, đánh giá các quy hoạch ngành công thương giai đoạn 2011-2020; theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Tình hình giá cả thị trường, điện năng, phòng chống cháy nổ, công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hàng tháng, quý và 6 tháng đầu năm 2020;....Làm việc với các huyện, thành phố về tình hình hoạt động CCN, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tính chất ngành nghề một số CCN. Báo cáo UBND tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Tham gia đóng góp một số đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 một số khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ trong khu kinh tế.

 

Về công tác khuyến công:Tổ chức 01 lớp dạy nghề may công nghiệp; phát hành 01 Bản tin Công Thương; Tuyên truyền về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, đào tạo nghề, tập huấn máy cơ khí nông nghiệp trên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình; Báo Thái Bình, Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng; Truyền hình nhân dân.Thực hiện tư vấn hướng dẫn các đơn vị lập dự án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, lựa chọn thiết bị, phương án đầu tư cho 05 đơn vị; tổ chức 21 lớp tập huấn máy cơ khí nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Về Công tác khuyến thương, xúc tiến thương mại:Tổ chức Hội chợ Mừng Đảng - Mừng Xuân Thái Bình 2020 và Điểm bán hàng Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - 2020. Tổ chức 03 Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; Thu thập thông tin giá cả các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, biên tập bài tin địa phương để đăng trên bản tin, website của ngành, website của tỉnh và của Bộ Công Thương; phát hành 06 bản tin Công nghiệp - Th­­ương mại;Duy trì và cập nhật thông tin lên trang website của Sở; hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng website, phát triển sản phẩm, kinh doanh mua bán hàng hóa trực tuyến, quảng bá thông tin hình ảnh doanh nghiệp lên trang thông tin điện tử.

 

Nhìn chung các hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2020 đã hồi phục sau tác động của dịch bệnh Covid-19, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 và tháng 6/2020 đã tăng trưởng ở mức khá, một số sản phẩm chủ yếu đã tăng trưởng trở lại như thời gian trước.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) dự kiến đạt 85.159 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2019; Tổng mức l­ưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 48.743,8 tỷ đồng, tăng 9,29% so với năm 2019;Kim ngạch xuất khẩu tăng đạt 2.000,9 triệu USD, tăng 16,41% so với năm 2019; Kim ngạch nhập khẩu đạt 1.781,4 triệu USD, tăng 13,05% so với năm 2019. /.

Đinh Thái Sơn- P.KHTC


Tác giả: So Cong Thuong
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới