A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động công nghiệp, thương mại tháng 6 và 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

 Hoạt động công nghiệp, thương mại tiếp tục đà phục hồi, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng khá, đặc biệt là ngành may; kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì đà tăng cao so với cùng kỳ 2020. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc do các hiệp định thương mại tự do đang dần được thực thi một cách toàn diện hơn, hiệu quả hơn. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

1. Kết quả hoạt động công nghiệp

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 6/2021 tăng 2% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 0,1%; công nghiệp chế biến giảm 0,2%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 10,4%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 10,3% so với tháng trước.

6 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 5%; công nghiệp chế biến tăng 12,2%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 2,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020.

1.2 Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6/2021 (giá so sánh 2010) ước đạt 6.752 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2020. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 849 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 15,8% so với cùng kỳ; Kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 4.960 tỷ đồng, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 16,9% so với cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 943 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 36.163 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 45,3% kế hoạch. Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 3.949 tỷ đồng, tăng 23,3%; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 26.548 tỷ đồng, tăng 10,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5,666 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 202 tỷ đồng, tăng 10,6%; công nghiệp chế biến ước đạt 33.053 tỷ đồng, tăng 11,4%; sản xuất truyền tải và phân phối điện, sản xuất đá lạnh ước đạt 2.680 tỷ đồng, tăng 3,2%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 228 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2020.

2. Kết quả hoạt động thương mại

2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6/2021 ước đạt 3.946 tỷ đồng, tăng 9,9% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 3.519 tỷ đồng, tăng 8,1% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động lưu trú ước đạt 10 tỷ đồng, tăng 49,2% so với tháng trước và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 208 tỷ đồng, tăng 33,6% so với tháng trước và giảm 17,2% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 209 tỷ đồng, tăng 20,6% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 24.409 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 49% kế hoạch năm 2021. Trong đó: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 21.707 tỷ đồng, tăng 9%; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 59 tỷ đồng, giảm 0,2%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.309 tỷ đồng, tăng 0,1%; du lịch lữ hành ước đạt 1 tỷ đồng, giảm 81,4%; dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 1.333 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2020.

2.2. Tình hình xuất nhập khẩu

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2021 ước đạt 123,4 triệu USD, giảm 7,4% so với tháng trước và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020. 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 796 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 50,1% kế hoạch. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Hàng thủy sản (+53,8%); sản phẩm mây, tre, cói và thảm(+79,8%); giấy và sản phẩm từ giấy (+28,1%); xơ, sợi dệt các loại (+69,3%); sắt thép tăng hơn 11 lần; …Bên cạnh đó một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: Xăng dầu các loại (-51,8%); sản phẩm gốm, sứ (-18,4%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (-76,3%); …

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 6/2021 ước đạt 114,8 triệu USD, giảm 21,7% so với tháng trước và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. 6 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu ước đạt 803 triệu USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 58,7% kế hoạch năm 2021. Một số sản phẩm nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Xăng dầu (+27,7%); bông các loại (+13,3%); xơ, sợi dệt các loại (+31,8%); vải các loại (+32,6%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (+48,8%); máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng hơn 2 lần; … Bên cạnh đó một số sản phẩm nhập khẩu giảm như: Chất dẻo nguyên liệu (-51,2%); sắt thép các loại (-53,6%); máy móc, thiết bị phụ tùng khác (-29%);…

3. Kết quả công tác khuyến công

3.1. Công tác khuyến công địa phương

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các chương trình, đề án khuyến công không được triển khai thực hiện theo kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2021 đã triển khai thực hiện tổ chức Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2021; phát hành 02 Bản tin Công Thương; thực hiện tư vấn, hướng dẫn các đơn vị lập dự án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, lựa chọn thiết bị, phương án đầu tư cho 14 đơn vị.

3.2. Công tác khuyến công quốc gia

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh các đề án khuyến công quốc gia.

4. Kết quả công tác khuyến thương, xúc tiến thương mại

- Tổ chức Hội chợ Mừng Đảng – Mừng Xuân Thái Bình 2021 và Điểm bán hàng Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu (do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội chợ giảm quy mô xuống 100 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, trong đó có 20 gian hàng bình ổn thị trường bán các mặt hàng thiết yếu).

- Hỗ trợ, thông tin các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến: Hội chợ Xuân Hưng Yên 2021, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2021, Hội chợ nông sản, thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2021; Hội chợ triển lãm ngành Công Thương - Bắc Ninh 2021; Chương trình hỗ trợ quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên; Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội 2021; Hội chợ công nghiệp chế tạo 2021 tại tỉnh Toyama, Nhật Bản. Thông tin tới các doanh nghiệp các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021 của Cục Xúc tiến Thương mại.

- Lập Đề án đề xuất chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 gửi Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương.

- Thu thập thông tin giá cả các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, biên tập bài tin địa phương để đăng trên bản tin, website của ngành, website của tỉnh và của Bộ Công Thương; phát hành 06 bản tin Công nghiệp - Th­­ương mại trong đó có bản tin đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam; duy trì và cập nhật thông tin lên trang website của Sở.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

- Hoàn thiện các chương trình, đề án: (1) Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; (2) Rà soát báo cáo xử lý cửa hàng xăng dầu vi phạm trên địa bàn tỉnh; (3) Đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (4) Đề án đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025; (5) Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025.

- Hoàn thành công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

- Phối hợp với các chủ đầu tư triển khai các dự án công trình điện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Công ty Điện lực Thái Bình lập phương án cung cấp điện an toàn, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh; kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021; lập phương án ứng phó khi xảy ra sự cố lưới điện trong mùa mưa bão năm 2021.

- Báo cáo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương về tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống kho xăng dầu, khí trên địa bàn.

- Triển khai bản đồ chung sống an toàn Covid-19 đối với hoạt động tại trung tâm thương mại - siêu thị, chợ, nhà hàng.

- Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các văn bản của các tỉnh lân cận có đường biên để cung cấp kịp thời thông tin tình hình thông quan, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới để các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu.

- Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và tìm thị trường mới, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ ngoại thương cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, Hội nghị tập huấn phổ biến Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA), Hội nghị tập huấn về quy tắc xuất xứ hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Hội nghị tập huấn về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và thanh niên khởi nghiệp.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực; Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA)

- Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án khuyến công, khuyến thương.

- Tiếp tục thực hiện rà soát các thủ tục hành chính lĩnh vực công thương, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp./.

Đình Thi - KHTC


Tác giả: So Cong Thuong
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết