A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 25/5, Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương; lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch các công đoàn ngành huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương và 150 đại biểu chính thức của đại hội.

Đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua, được sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Công Thương, Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng, cơ bản được đảm bảo.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trong 5 năm, công đoàn ngành đã hỗ trợ xây 6 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho ĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 200 triệu đồng... Hằng năm, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) cùng đồng hành chương trình “Tết sum vầy”; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang phải nghỉ việc để điều trị bệnh, hỗ trợ vé xe để đoàn viên, người lao động (NLĐ) về quê đón Tết; tổ chức các hoạt động gặp mặt vui xuân với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng. Hằng năm, có 347 lượt con công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật được thăm hỏi, tặng quà. Các CĐCS tổ chức gặp mặt, tặng quà hàng nghìn lượt cháu học sinh giỏi tiêu biểu, vượt khó học giỏi; tổ chức tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và rằm trung thu 15/8. Tổng số tiền chi cho các hoạt động này là gần 1 tỷ đồng/năm. Công đoàn ngành tổ chức gặp mặt, biểu dương, tặng quà 567 lượt cháu con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, học giỏi tiêu biểu với tổng số tiền gần 300 triệu đồng...

Đ/c Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương báo cáo hoạt động của BCH Công đoàn ngành Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội

Trong 5 năm, Công đoàn ngành đã kết nạp mới 2.400 đoàn viên (đạt 150% chỉ tiêu đại hội lần khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra), thành lập mới 2 CĐCS. Tổ chức 12 lớp tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 767 lượt cán bộ CĐCS. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 112 đoàn viên công đoàn ưu tú do CĐCS giới thiệu được kết nạp vào Đảng...

 

Đồng chí Bùi Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Đại hội

Với những kết quả đã đạt được của các cấp công đoàn ngành Công Thương Thái Bình, trong nhiệm kỳ qua đã có 5 CĐCS được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, 56 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, LĐLĐ tỉnh. Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, lấy công đoàn làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, hướng về cơ sở; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cấp công đoàn; Chú trọng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. Tăng cường lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm tâm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ…

Phấn đấu kết nạp mới 700 - 1.000 đoàn viên công đoàn; 85% trở lên công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, 75% tổ trưởng, tổ phó công đoàn được đào tạo, tập huấn nghiệp cụ công tác công đoàn; Phấn đấu thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 70% trở lên CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị và tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 75% đơn vị khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 80% trở lên số doanh nghiệp xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc...

Bà Phạm Thị Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình tham luận về giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận tập trung về các nội dung: công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp văn minh, hiện đại, đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã ghi nhận sự cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong hành động và những kết quả của Công đoàn ngành Công Thương và các CĐCS trong suốt nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức, những yêu cầu, mục tiêu mới trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng với những chỉ tiêu cụ thể của Công đoàn ngành Công Thương khóa IV, 2023-2028 đề ra, đồng chí yêu cầu Công đoàn ngành và các CĐCS cần tập trung vào 05 nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp công đoàn cần tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến từ các CĐCS để chủ động phối hợp tổ chức tốt hơn; thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tiếp tục đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua; tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp; chủ động tham gia tích cực nhiệm vụ chính trị của ngành; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, quan tâm công tác phát triển Đảng trong CNLĐ…

Lãnh đạo Sở Công Thương, LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu ra 17 ủy viên Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

Một số hình ảnh hoạt động của các Công đoàn cơ sở được trưng bày tại Đại hội


Tác giả: Trần Lan - Ánh Ngọc
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới