A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG ĐOÀN THAM GIA KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THỰC HIỆN PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát (KTTTGS) phản biện xã hội (PBXH) trong các doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ chương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; kịp thời phát hiện những sai sót, yếu kém và kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực trong các doanh nghiệp.

Công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách như: việc làm và thu nhập; ATVSLĐ, điều kiện làm việc, thời gian làm việc; hợp đồng lao động HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Theo Điều lệ Công đoàn, công đoàn cơ sở chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát. Kiểm tra, thanh tra, thực hiện PBXH là nhiệm vụ quyền hạn của cấp trên cơ sở. Thực tế cho thấy công đoàn đã phát hiện ra những vi phạm trong việc người lao động (NLĐ) không được ký HĐLĐ, thời gian thử việc cao hơn so với qui định, NLĐ không được ký hợp đồng sau khi thử việc theo đúng quy định và doanh nghiệp chưa thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Vẫn còn doanh nghiệp chưa thực hiện đúng trách nhiệm khiến NLĐ không được bảo đảm quyền lợi, gặp khó khăn khi cần giải quyết các chế độ. NLĐ đánh giá khá tốt vai trò của cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước hiện nay.

                                (Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương trao quà cho người lao động)

Công đoàn cũng tham gia KTTTGS về quy chế dân chủ cơ sở như: Chủ động lắng nghe ý kiến dư luận xã hội, quan sát, gặp trực tiếp NLĐ, tiếp thu các đề xuất kiến nghị của NLĐ về các chính sách của Đảng, của Nhà nước, của công đoàn, của doanh nghiệp theo từng nội dung liên quan đến NLĐ. Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia giám sát về quy chế dân chủ cơ sở bằng việc tổ chức định kỳ các buổi tuyên truyền, vận động lấy ý kiến của đoàn viên công đoàn và NLĐ. Cán bộ CĐCS tham dự các buổi họp của doanh nghiệp với tư cách đại diện tập thể NLĐ tại doanh nghiệp. Theo tính chất công việc của từng doanh nghiệp, CĐCS đề nghị với người sử dụng lao động (NSDLĐ) quy định thêm những nội dung cần công khai liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ. Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện chức năng KTTTGS về qui chế dân chủ bằng các phương pháp phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị NLĐ tại các doanh nghiệp.

Việc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn: Hằng năm, dưới sự chỉ đạo của BCH công đoàn các cấp, Ủy ban kiểm tra công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cùng cấp và cấp dưới. CĐCS giám sát thu, chi tài chính công đoàn chủ yếu bằng việc đôn đốc, nhắc nhở, doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn trước mỗi cuối tháng, cuối kỳ bằng văn bản. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở KTTTGS về thực hiện tài chính công đoàn trong doanh nghiệp bằng hình thức lập danh sách các doanh nghiệp chậm đóng, đóng không đủ kinh phí công đoàn báo cáo LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa vào kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn và thực hiện Nghị dịnh 191/2013 của Chính phủ. Sau đó công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với LĐLĐ tỉnh, sở LĐ-TB&XH, Cục thuế tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định số 191/2013 của Chính phủ.

(Lãnh đạo công đoàn ngành Công Thương Thái Bình tặng quà cho người lao động nhân tháng công nhân, tháng hành động ATVSLĐ)

CĐCS giám sát thu, chi tài chính công đoàn bằng 2 phương pháp gồm: Chủ động triển khai thực hiện dự toán hằng năm; đề nghị bổ nhiệm đoàn viên công đoàn làm công tác kế toán trong doanh nghiệp kiêm luôn công việc kế toán của CĐCS nhằm  thực hiện việc đôn đốc, nhắc nhở chủ doanh nghiệp chuyển kinh phí công đoàn về công đoàn cấp trên theo đúng thời gian quy định.

Công đoàn cấp trên cơ sở tiến hành KTTTGS tài chính công đoàn bằng những trình tự như sau: Cung cấp cho đoàn liên ngành của tỉnh danh sách các đơn vị doanh nghiệp cần đưa vào chương trình giám sát; Liên hệ với các doanh nghiệp gửi kế hoạch, quyết định, đề cương giám sát; Đề nghị doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đề cương giám sát. Sau giám sát, tổng hợp báo cáo trình Hội nghị Ban Thường vụ, BCH kỳ họp gần nhất.

Công tác giám sát và PBXH của công đoàn các cấp trong lĩnh vực tài chính công đoàn cho thấy công đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động, nhiều ý kiến đóng góp vào các văn bản của Nhà nước, của công đoàn cấp trên. Công đoàn các cấp đã giám sát chương trình nhà ở "Mái ấm công đoàn", giám sát tài chính trong xây dựng thiết chế văn hóa, thiết chế công đoàn cho NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp, khu-cụm công nghiệp, giám sát hoạt động tài chính của quỹ xã hội, từ thiện, hoạt động xã hội vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Công đoàn các cấp cũng tham gia hội đồng xét duyệt nhà ở; khảo sát nhu cầu nhà ở của công nhân, qua đó đề xuất với chính quyền, địa phương và các ngành chức năng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách về nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội

Về PBXH nội dung tài chính, công đoàn lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên về các chính sách của tài chính công đoàn như: Cách thu, cách thực hiện, đồng thời phản biện về kết quả hoạt động và phương hướng của các Quỹ trợ vốn thuộc hệ thống.

Hình thức PBXH của công đoàn thực hiện chủ yếu thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của cán bộ công đoàn, các nhà khoa học, luật sư, NLĐ để phân tích tổng hợp các ý kiến tham gia và xây dựng bằng văn bản, chính sách lao động. Việc giám sát PBXH của các cấp công đoàn đã đem lại nhiều chính sách có lợi cho NLĐ. CĐCS thông qua đối thoại, hội nghị người lao động, thương lượng tập thể, công tác ATVSLĐ, thời gian làm việc thời giờ nghỉ ngơi, chế độ tiền lương và nội quy, quy chế.

Một số tồn tại, hạn chế

Tuy nhiên, vai trò công đoàn mới tập trung ở việc tổng hợp, tham gia các ý kiến của đoàn viên, NLĐ, việc đối thoại, phản biện còn nhiều hạn chế cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở được phân công giám sát và PBXH chưa có trình độ chuyên môn ý năng và thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ công đoàn bị phụ thuộc tiền lương, việc làm vào NSDLĐ nên việc đối thoại, phản biện còn gặp nhiều lực cản. Nhiều NSDLĐ chưa tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động giám sát chưa sâu nên hiệu quả giám sát PBXH còn thấp, Công đoàn thực hiện phản biện chủ yếu là tổng hợp ý kiến tham gia của đoàn viên, CNVCLĐ vào các văn bản dự thảo khi có yêu cầu, nội dung phản biện chưa trúng, chưa phản ánh được tâm tư nguyện vọng của người lao động, một số ý kiến dự thảo chưa lấy ý kiến phản biện rộ rãi từ cơ sở, nhiều nội dung phản biện chưa được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu.

Giải pháp nâng cao vai trò công đoàn tham gia KTTTGS, thực hiện PBXH

Thứ nhất, coi triển khai thực hiện công tác giám sát, PBXH, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công đoàn các cấp. Tổ chức công đoàn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm, trong đó lựa chọn những nội dung giám sát theo các lĩnh vực, ngành phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục và chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát và đang thực hiện như: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của NLĐ; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ hai, công đoàn các cấp cần tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan./.


Tác giả: Đức Chung
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới