A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn ngành Công Thương thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI

Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình hiện đang quản lý 26 Công đoàn cơ sở với tổng số 10.407 đoàn viên/ 11.308 lao động. Trong đó có 02 Công đoàn cơ sở là doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài với 6.150 đoàn viên/6.200 lao động.

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có đặc thù riêng: Có yếu tố nước ngoài, không có tổ chức Đảng và Đoàn thanh niên, hình thức lao động đa dạng, hầu hết cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp là kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động công đoàn ít, số lao động và đoàn viên công đoàn rất lớn. Chính vì vậy Công đoàn Ngành đã hướng dẫn, chỉ đạo kiện toàn tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình mới, trong đó tập trung quan tâm đến quyền lợi người lao động bên cạnh quyền lợi của nhà đầu tư. Công đoàn đồng thời chuẩn bị hành trang cho việc hội nhập kinh tế quốc tế và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có thêm một tổ chức đại diện cho người lao động.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương trao quyết định thành lập CĐCS, Công đoàn Công ty TNHH U-Li Việt Nam chi nhánh tại Thái Bình

Đứng trước những thách thức như vậy, Công đoàn ngành Công Thương xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, xác định được những điểm mấu chốt “Muốn thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong Công ty có vốn đầu tư nước ngoài” việc trước tiên là xây dựng được bộ máy, cơ cấu tổ chức, thường xuyên kiện toàn công tác nhân sự, cho từng tổ công đoàn; tổ chức chấm điểm, phân loại tổ công đoàn; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác công đoàn, đối với Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch công đoàn cơ sở, nắm chắc về nghiệp vụ hoạt động, luật lao động, luật công đoàn, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết xung đột, sử dụng máy tính và tiếng Anh, Nhật thành thạo…

Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình trao tặng danh hiệu "Công đoàn cơ sở xuất sắc" cho Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình

Với định hướng trên, đến nay Công đoàn ngành đã chỉ đạo, xây dựng được đề án nhân sự đáp ứng được yêu cầu về đổi mới tổ chức và biến động nhân sự có thể xảy ra. Hàng năm Công đoàn đã chủ động đào tạo, mời tư vấn luật và những giảng viên về An toàn vệ sinh lao động trực tiếp đào tạo 2 lần/năm cho trên 500 lượt vệ sinh viên và thường xuyên cặp nhật những điểm mới về Luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động cập nhật trên trang Website của công đoàn cơ sở.

Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình trao tặng suất quà cho gia đình các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/06/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, Công đoàn cơ sở đã làm tốt trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tích cực thương lượng, ký kết sửa đổi Thảo ước lao động tập thể, chủ động thiết lập các cuộc đối thoại, gặp gỡ trao đổi thông tin định kỳ giữa công đoàn và Ban lãnh đạo, toàn bộ những khó khăn của cả hai bên Công đoàn và chuyên môn được bàn bạc và cùng tháo gỡ thông qua đó các cuộc gặp gỡ đối thoại các bên hiểu nhau hơn, kịp thời điều chỉnh và giải quyết có hiệu quả các mối quan hệ lao động tạo niền tin đối với người lao động.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình tuyên dương công nhân lao động tiêu biểu năm 2023

Trong giai đoạn đầu, từ tỷ lệ đoàn viên trong các công đoàn cơ sở có vốn đầu tư ngước ngoài chỉ chiếm 60%, đến nay đã chiếm 100% tổng số CNLĐ là đoàn viên công đoàn; số tổ công đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh lên từ 83% đến 100%, không có tổ công đoàn trung bình, yếu kém.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Công đoàn cơ sở có vốn đầu tư ngước ngoài FDI. Song để thực hiện tốt công tác này cần có sự quan tâm Hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp Công đoàn, sự ủng hộ, tạo điều kiện chuyên môn. Công đoàn Ngành đã đưa ra một số giải pháp cơ bản sau:

1. Đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên, đổi mới cách thức tiếp cận và nội dung tuyên truyền cho người lao động, thông qua các buổi giới thiệu cho nhân viên mới, đại diện công đoàn sẽ giới thiệu tổ chức công đoàn, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia công đoàn cho công nhân mới.

2. Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2018- 2023 theo đúng nội dung chương trình Công đoàn ngành đề ra, nắm tình hình của đoàn viên, người lao động, đánh giá chương trình tại các công đoàn cơ sở để có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

3. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Công đoàn, sự hợp tác của chuyên môn để thực hiện tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

4. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của BCH, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng cán bộ làm công tác công đoàn. Rà soát, nắm tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác công đoàn.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò công đoàn cơ sở, để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức, kết nạp đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

6. Gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh vào tiêu trí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm, Tăng cường kinh phí để thực hiện công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH: 

 

2cb17e69baebaeed67190ad729bb2601(1).jpg

 

50b8add2040f64f391c975e53c12295b(2).jpg

 

ff7cfe90fdd56e8e4d005dff9f4528a0(1).jpg

 


Tác giả: Lê Bá Hạnh
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết