A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo hoạt động công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm 2021

Theo báo cáo Sở Công Thương 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 36.163 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 45,3% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 24.409 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 49% kế hoạch năm 2021; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 796 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 50,1% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 803 triệu USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 58,7% kế hoạch năm 2021.

Về công tác quản lý nhà nước

6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã và đang triển khai xây dựng các Chương trình, Đề án, Kế hoạch theo giai đoạn như: Đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; rà soát báo cáo xử lý cửa hàng xăng dầu vi phạm trên địa bàn tỉnh; đề án đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025; chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021; kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Sở Công Thương năm 2021;…

Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức Lễ phát động các doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2021; chương trình Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thăm, chúc tết một số doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021; ban hành Quyết định lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư vào CCN trên địa bàn tỉnh Thái Bình; nội dung phục vụ hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lĩnh vực, ngành, nghề khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; dự thảo báo cáo điều chỉnh quy mô diện tích khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; làm việc với Cục Công Thương địa phương về tình hình quản lý, đầu tư, phát triển CCN. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế; tình hình và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, công tác thu hút đầu tư các dự án đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp; Tham gia ý kiến dự thảo: Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050; quy hoạch các cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thái Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo và quy định về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025; phối hợp cung cấp thông tin xây dựng cuốn Guidebook về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của 63 tỉnh thành phố tại Việt Nam. Triển khai Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021…

Về lĩnh vực công tác thương mại, Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra các cửa hàng xăng dầu chưa được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và triển khai kế hoạch kiểm tra; tham mưu về nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ sau thời gian giãn cách xã hội; triển khai thực hiện Kế hoạch cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân khi dịch bệnh Covid-19 gây ra trên địa bàn; hướng dẫn việc thu mua, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản; xây dựng bản đồ phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động tại trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh; triển khai việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo" đến các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình; duy trì Sàn Thương mại điện tử; cập nhật thông tin mới của doanh nghiệp, thông tin sản phẩm mới; thông tin các sản phẩm OCOP lên Sàn giao dịch điện tử, hiện nay đã có 241 gian hàng với gần 2.000 sản phẩm được trưng bày, quảng bá trên Sàn. 6 tháng đầu năm 2021 đã cấp 10.000 mẫu C/O các loại.

Về lĩnh vực điện năng Sở  tham mưu UBND tỉnh văn bản thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí TBA 110kV: Thái Hưng (huyện Thái Thụy), Tiền Hải 2 (huyện Tiền Hải), Kiến Xương 2 (huyện Kiến xương) dự án nhà máy điện gió Tiền Hải, Thái Bình giai đoạn I; đề nghị Bộ Công Thương thẩm định, bổ sung dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Trà Linh, huyện Thái Thụy vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình; đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030. Theo dõi công tác xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ thiết kế công trình điện; cấp giấy phép hoạt động điện lực; lập Kế hoạch và tổ chức kiểm tra các hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực kỹ thuậ an toàn môi trường : triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm dịp diễn ra mùa lễ hội theo Kế hoạch số 06/KH-SCT; Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” ngành Công Thương năm 2021- Tham gia ý kiến dự thảo: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thái Bình đến năm 2025; Kế hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021; Tiếp nhận 21 hồ sơ tự công bố sản phẩm của các đơn vị; thẩm định 08 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 10 cơ sở; tham gia thẩm định 03 dự án đầu tư, tham gia 03 hội đồng đánh giá tác động môi trường.

Về lĩnh vực thanh tra kiểm tra : tham gia Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ dài hạn của đại dịch Covid-19.

Về công tác khuyến công, khuyến thương

Năm 2021 Sở Công Thương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện 30 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí 4.223,5 triệu đồng; 29 chương trình, đề án khuyến thương với tổng kinh phí 2.976,5 triệu đồng (Theo Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 14/12/2020).

Về công tác khuyến công: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các chương trình, đề án khuyến công không được triển khai thực hiện theo kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2021 đã triển khai thực hiện tổ chức Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2021; phát hành 02 Bản tin Công Thương; thực hiện tư vấn, hướng dẫn các đơn vị lập dự án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, lựa chọn thiết bị, phương án đầu tư cho 14 đơn vị. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh các đề án khuyến công quốc gia.

Về công tác khuyến thương, xúc tiến thương mại: Tổ chức Hội chợ Mừng Đảng – Mừng Xuân Thái Bình 2021 và Điểm bán hàng Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu. Hỗ trợ, thông tin các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến: Hội chợ Xuân Hưng Yên 2021, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2021, Hội chợ nông sản, thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2021; Hội chợ triển lãm ngành Công Thương - Bắc Ninh 2021; Chương trình hỗ trợ quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên; Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội 2021; Hội chợ công nghiệp chế tạo 2021 tại tỉnh Toyama, Nhật Bản. Thông tin tới các doanh nghiệp các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021 của Cục Xúc tiến Thương mại; lập Đề án đề xuất chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 gửi Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương; thu thập thông tin giá cả các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, biên tập bài tin địa phương để đăng trên bản tin, website của ngành, website của tỉnh và của Bộ Công Thương; phát hành 06 bản tin Công nghiệp - Th­­ương mại trong đó có bản tin đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam; duy trì và cập nhật thông tin lên trang website của Sở.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt 79.770 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2020; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 49.834 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2020; Kim ngach xuất khẩu đạt 1.590 triệu USD, tăng 9,2% so với năm 2020; Kim ngạch nhập khẩu đạt 1.367 triệu USD, tăng 9,7% so với năm 2020./.

Trịnh Vân- P.KHTC


Tác giả: Trịnh Vân
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết