Công nghiệp và Thương mại tháng 11 năm 2019

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2019 ước tăng 6,08% so với tháng trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. 11 tháng năm 2019, IIP tăng hơn 16% so với cùng kỳ 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ...