Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổng kết công tác năm 2023, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Văn bản mới