Công nghiệp Thương mại tháng 5 năm 2020

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 5/2020 ước tăng 19,5% so với tháng trước và giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng như: Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa ...