Tập huấn công tác khuyến công

Tập huấn công tác khuyến công

Sáng ngày 28/8, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức tập huấn công tác khuyến công cho các tổ chức, cá nhân làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh.