A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 15 năm thành lập, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp

Chiều ngày 18/1, Ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh (Ban Quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thành lập, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), 1 năm thành lập Khu kinh tế Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Hiện toàn tỉnh có 6 KCN đang hoạt động, thu hút 175 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 145 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chất lượng các dự án ngày càng tăng: Bình quân vốn đầu tư đăng ký đạt 161,4 tỷ đồng/dự án; suất đầu tư đăng ký đạt 54,65 tỷ đồng/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22.212,8 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2017, chiếm khoảng 44% giá trị sản xuất ngành Công nghiệp toàn tỉnh. Ước cả năm 2018, các doanh nghiệp trong các KCN đã nộp ngân sách khoảng 1.061,3 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 61.000 lao động. Các KCN tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò chủ yếu quyết định sự phát triển của ngành Công nghiệp và đóng góp ngày càng lớn vào việc nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong GDP của tỉnh.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế tỉnh Thái Bình, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chức năng đã tập trung triển khai công tác quy hoạch, lập quy hoạch chung, các phân khu, xây dựng Khu kinh tế tỉnh và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn. Khu kinh tế và các KCN đã và đang trở thành nhân tố, động lực góp phần quan trọng vào sự phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Có được kết quả đó, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, Ban Quản lý Các khu công nghiệp, nay là Ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác quản lý nhà nước và tham mưu nhiều giải pháp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong các KCN phát triển hiệu quả, bền vững.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Ban quản lý  Khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh.

Mục tiêu phát triển Khu kinh tế và các KCN của tỉnh trong thời gian tới là tổ chức triển khai thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoàn thành trong năm 2019; hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng các KCN; nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN đã thành lập, phấn đấu đến năm 2020, cơ bản lấp đầy diện tích các KCN Tiền Hải, Cầu Nghìn; nâng tỷ lệ đóng góp của các KCN, KKT vào giá trị sản xuất công nghiệp từ mức 44% năm 2018 lên khoảng 60% vào năm 2020 và khoảng 70% vào các năm tiếp theo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 15 năm thành lập, xây dựng và phát triển các KCN của các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh, nhất là Ban Quản lý Các khu công nghiệp, nay là Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Để đạt được những mục tiêu phát triển Khu kinh tế và các KCN nhằm khai thác lợi thế tài nguyên đất đai, tài nguyên biển, phát triển kinh tế hướng ra biển nhằm khơi dậy tiềm năng kinh tế biển quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và Ban Quản lý cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng: Khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình, bảo đảm tiến độ thời gian quy định, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng. Tăng cường kết nối, quảng bá về môi trường đầu tư để thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và mang lại giá trị gia tăng cao đầu tư vào Khu kinh tế và các KCN. Ban Quản lý cần tham khảo cơ chế chính sách của các khu kinh tế hiện có trong cả nước, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh bảo đảm phù hợp, thông thoáng, ưu đãi ở mức cao nhất nhằm thu hút các doanh nghiệp lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường đầu tư vào khu kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ban Quản lý cần nhận thức sâu sắc và xác định trách nhiệm trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; có cơ chế định kỳ tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời xử lý. Tích cực nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý hiệu quả khu kinh tế và các khu công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các KCN. Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, cụm công nghiệp trong Khu kinh tế và KCN phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Quỳnh Phụ trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, lao động... tại Khu kinh tế và các KCN; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý cần đổi mới tư duy, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo đảm khai thác tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển KCN, Khu kinh tế Thái Bình bắt kịp xu thế thời đại, xứng tầm với các KCN, khu kinh tế trong cả nước, thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Các KCN tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Các KCN tỉnh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.  Đồng chí mong muốn Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp Ban Quản lý thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư góp phần phát triển Khu kinh tế Thái Bình và các KCN của tỉnh ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho Ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh và 3 tập thể, 2 cá nhân, 4 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh khen thưởng cho 5 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển các KCN và kinh tế, xã hội của tỉnh.

ẢnhThành Tâm


Tác giả: Khắc Duẩn
Nguồn:https://baothaibinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới