A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại tháng 8 năm 2022

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại tháng 8 năm 2022

1. Về sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tính chung 8 tháng đầu năm tăng 12,7% so cùng kỳ, trong đó: Ngành khai khoáng tăng 66%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,3%; sản xuất và phân phối điện giảm 8,8%; cung cấp nước và hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,7%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8/2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 7.151 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) ước đạt 57.824 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ; theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 5.618 tỷ đồng, tăng 14,7%;kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 40.379 tỷ đồng, tăng 12,8%; kinh tế nước ngoài ước đạt 11.827 tỷ đồng, tăng 21,5% so cùng kỳ năm 2021. Theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 298 tỷ đồng, tăng 9%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 54.511 tỷ đồng, tăng 16%; sản xuất điện và phân phối điện đạt 2.723 tỷ đồng, đạt 94,5%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 292 tỷ đồng,đạt 96,9%.

2. Về hoạt động thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2022 ước đạt 4.682 tỷ đồng, giảm 1,12% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 38.093 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 33.547 tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 2.424 tỷ đồng, tăng 31,7%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 2.123tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2022 ước đạt 403 triệu USD, giảm 3,4% so với tháng trước và giảm 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Kim  ngạch xuất khẩu ước đạt 227 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng trước và giảm 9,3% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 176 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước và giảm 2,3% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.592 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.541 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2021.

(Chi tiết xem tại đây)T8.Tình hình hoạt động CN-TM tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022.1.pdf


Tác giả: Trịnh Vân
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết