Cổng thông tin Sở Công Thương đang được nâng cấp. Việc truy cập, tra cứu thông tin có thể bị gián đoạn hoặc xáo trộn, mong quý vị thông cảm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tinh hình Công nghiệp, thương mại tháng 4 năm 2022

Tinh hình Công nghiệp, thương mại tháng 4 năm 2022

1. Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 7.519,4 tỷ đồng, tăng 8,9% so với tháng trước và tăng 18,7% so với tháng cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 771,7 tỷ đồng, giảm 6,5% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 5.278,1 tỷ đồng, tăng 11,4% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.469,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với tháng trước và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 48,8 tỷ đồng, tăng 22,4% so với tháng trước và tăng 46,9% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 6.852,6 tỷ đồng, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 19,3% so với cùng kỳ; sản xuất truyền tải và phân phối điện ước đạt 583,3 tỷ đồng, giảm 5,6% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng kỳ; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 34,7 tỷ đồng, tăng 11% so với tháng trước và giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 27.235 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 28,4% kế hoạch.

2. Về hoạt động thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2022 ước đạt 4.790,4 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng gần 18 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.243,2 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 11,1 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 306,1 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước và tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ khác ước đạt 229,7 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.964,8 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 34,3% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4/2022 ước đạt 326,7 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 174,5 triệu USD, tăng 30% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 152,2 triệu USD, tăng 17,9%. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 691,5 triệu USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 30,1% kế hoạchnăm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 746,4 triệu USD, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 41,6% kế hoạch năm.

(Chi tiết xem tại đây)T4-19.4.Tình hình hoạt động CN-TM tháng 4.2022.1.pdf


Tác giả: Trịnh Vân
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin