A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHUYẾN CÔNG THÁI BÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện chương trình khuyến công địa phương

a. Tổ chức hội nghị khuyến công viên

Trung tâm đã phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố tổ chức hội nghị phổ biến triển khai các văn bản về công tác khuyến công. Hội nghị đã thu hút được hơn 200 đại biểu cán bộ làm công tác giao thông - xây dựng - công thương của các xã thuộc 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự.

b. Tổ chức hội nghị phổ biến, các văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và của UBND tỉnh Thái Bình về khuyến công.

Trung tâm đã phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, TP Thái Bình tổ chức 08 Hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và của UBND tỉnh Thái Bình về khuyến công. Các hội nghị đã thu hút được hơn 900 đại biểu là cán bộ làm công tác Giao thông - Xây dựng - Công thương, cán bộ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX trên địa bàn các huyện tham dự.

c. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Trung tâm đã làm việc với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện để tổ chức triển khai 07 hội nghị Hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện.

d. Xây dựng và phát hành bản tin Công Thương

- Trung tâm đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trực tiếp thiết kế, xây dựng, phát hành 04 Bản tin Công Thương của ngành để giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giới thiệu các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, TTCN của tỉnh, giới thiệu nghề và làng nghề Thái Bình; công tác an toàn về sử dụng điện; công tác quản lý thị trường; quản lý thương mại; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn; tổ chức các lớp tập huấn; công tác công đoàn; công tác văn phòng và công tác thanh tra, đồng thời nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến công và các công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương.

e. Thực hiện công tác tuyên truyền

- Ký hợp đồng với Đài PTTH Thái Bình, Truyền hình nhân dân đưa tin trên thời sự buổi tối về các lớp đào tạo nghề may công nghiệp, tập huấn vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp, làm phóng sự tuyên truyền về hiệu quả của việc tập huấn máy cơ khí nông nghiệp và đào tạo nghề do Trung tâm tổ chức.

 - Ký hợp đồng với Báo Thái Bình, Tạp chí Công nghiệp và tiêu dùng tuyên truyền phổ biến về tính hiệu quả trong công tác đào tạo nghề và tập huấn của Trung tâm.

f. Hội nghị tổng kết chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020.

Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn tỉnh, một số hiệu trưởng các trường TH và THCS trên địa bàn tỉnh, đại diện một số hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Hội nghị đã đánh giá được kết quả thực hiện chương trình và đã chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai chương trình đồng thời cũng đưa ra phương hướng thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho giai đoạn 2021-2030.

g. Tổ chức đi điều tra, khảo sát chương trình tập huấn máy cơ khí nông nghiệp và Hội nghị tổng kết chương trình tập huấn máy cơ khí nông nghiệp giai đoạn 2015-2020

+ Tổ chức đi điều tra, khảo sát chương trình tập huấn máy cơ khí nông nghiệp:

Trung tâm đã lập mẫu phiếu điều tra, gửi công văn xuống các xã thu thập thông tin về tình hình sử dụng máy cơ khí nông nghiệp, số lượng các loại máy cơ khí nông nghiệp hiện có và nhu cầu tập huấn máy cơ khí nông nghiệp tại 220 xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

+ Hội nghị tổng kết chương trình tập huấn máy cơ khí nông nghiệp giai đoạn 2015-2020:

Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tập huấn máy cơ khí nông nghiệp giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo UBND các xã và các đơn vị phối hợp tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã đánh giá được kết quả thực hiện chương trình và đã chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn, một số bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai chương trình.

h. Mua sắm tài sản cố định theo chương trình, dự án được duyệt.

Trung tâm đã ký hợp đồng với nhà cung cấp để mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm gồm: máy in, máy tính để bàn và máy tính xách tay.

2. Kết quả thực hiện chương trình khuyến công quốc gia

Trung tâm đã làm việc với chính quyền địa phương: UBND các huyện, thành phố; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố nghiên cứu lập đề án, kiểm tra hồ sơ, chứng từ có liên quan trình Bộ Công Thương, sau khi được Bộ phê duyệt, Trung tâm đã ký hợp đồng thực hiện 03 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất tại 03 doanh nghiệp.

3. Thực hiện công tác hành chính

- Xây dựng các văn bản có liên quan đến công tác khuyến công của Trung tâm, tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức trong Trung tâm.

- Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, thực hiện tốt công tác quản lý văn thư, lưu trữ các văn bản thuộc lĩnh vực khuyến công.

- Hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và xây dựng khung năng lực tâm.

4. Thực hiện công tác kế toán

- Thực hiện mua sắm vật tư, sửa chữa thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác chuyên môn, duy trì các hoạt động thường xuyên trong cơ quan đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng trong các dịp lễ tết; thực hiện đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan.

- Thực hiện việc thanh quyết toán các nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020 với Cục Công Thương địa phương; nguồn kinh phí chi thường xuyên, khuyến công địa phương năm 2020 với Sở Công Thương, Sở Tài Chính.

- Rà soát hồ sơ chứng từ 2018-2020 để bàn giao chứng từ phục vụ cho công tác thanh tra của Thanh Tra tỉnh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, lập kế hoạch xin kinh phí khuyến công, kinh phí tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các chế độ báo cáo nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Công Thương.

                                                  Hội nghị “phổ biến, triển khai các văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thái Bình về công tác khuyến công”

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Việc thực hiện các chương trình, đề án khuyến công được xây dựng, triển khai đúng quy trình, đúng đối tượng, phù hợp với nội dung hoạt động khuyến công, Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của Trung ương và của tỉnh.

- Các chương trình, đề án khuyến công được tổ chức thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả cao, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu theo hướng hiện đại hóa, cơ khí hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; góp phần đào tạo lao động có tay nghề, phân công lại lao động trong khu vực nông thôn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển nghề và làng nghề trong nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng.

- Thực hiện một số hoạt động tư vấn, đã hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai thuận lợi các chương trình, dự án khuyến công, các hoạt động đầu tư, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới.

- Quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị nghiêm túc, đúng quy định, cán bộ, viên chức cơ quan chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan.

- Thực hiện tốt việc quản lý công sở, tài sản, tài chính công theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế

- Số lượng các chương trình, đề án và kinh phí khuyến công còn hạn chế, nhỏ lẻ, chưa tạo ra được những bước đột phá, những cú hích để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển, chuyển giao, đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất.

- Việc triển khai các hoạt động tư vấn công nghiệp còn hạn chế, chủ yếu dựa trên cơ sở các chương trình, dự án khuyến công, chưa có nguồn thu từ hoạt động tư vấn công nghiệp.

- Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm còn thiếu nên khó khăn trong việc triển khai các chương trình, đề án.

3. Nguyên nhân

- Do nguồn vốn khuyến công còn ít, nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp nhiều và cơ chế hỗ trợ còn nhiều rào cản (về tỷ lệ hỗ trợ trên vốn đầu tư, về thủ tục, chứng từ...).

- Đội ngũ cán bộ của Trung tâm có trình độ không đồng đều, chuyên môn chủ yếu về kinh tế, tài chính, kế toán, đội ngũ cán bộ chưa mạnh về kỹ thuật công trình, điện, xây dựng, môi trường để làm công tác tư vấn.

III. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2022

1. Mục tiêu

- Tuyển dụng viên chức để kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động khuyến công. Triển khai việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí khuyến công địa phương theo quy định của UBND tỉnh Thái Bình và Giám đốc Sở Công Thương.

- Triển khai thực hiện chương trình, đề án về sản xuất sạch hơn.

- Triển khai thực hiện chương trình khuyến công địa phương và khuyến công quốc gia.

- Triển khai thực hiện chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tư vấn lập dự án đầu tư, phát triển, dự án vay vốn, dự án xin đất, dự án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, dự án xin hỗ trợ kinh phí khuyến công; Tư vấn chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết, tìm hiểu đối tác, địa điểm đầu tư.

- Quản lý nhân sự, trật tự nội vụ, quản lý thu chi tài chính và tài sản công của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Về việc triển khai và phối hợp thực hiện các chương trình dự án khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn: Tích cực, chủ động tổ chức và triển khai các chương trình, dự án khuyến công trên cơ sở tranh thủ sự giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ về chuyên môn của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương, Sở Tài chính. Tăng cường sự phối hợp với UBND các huyện, thành phố và phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố để triển khai các chương trình, kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với các đề án đào tạo nghề, nâng cao năng lực do ảnh hưởng bởi mùa vụ sản xuất. Chủ động tư vấn, hướng dẫn sự phối hợp của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư công nghệ mới, sản phẩm mới.

- Về việc thực hiện chứng từ và thanh quyết toán: Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của trung tâm trong việc nghiên cứu các văn bản, quy định của nhà nước về chế độ kế toán, tài chính, chính sách khuyến công, kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn từ các cơ quan chủ quản như Cục Công Thương địa phương, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ và hợp pháp các chứng từ, sổ sách tài chính, kế toán.

- Thực hiện việc tuyển dụng viên chức có trình độ, năng lực giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, đúng ngành nghề, chuyên môn phù hợp nhiệm vụ công tác tư vấn, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn. Bố trí viên chức vào các vị trí công việc phù hợp với sở trường công tác và chuyên môn được đào tạo.

- Đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động khuyến công, nâng cao kỹ năng và kiến thức để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.


Tác giả: Bá Hoạch
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết