Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp sử dụng năng lượng dưới 1.000 TOE trong sản xuất công nghiệp

Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp sử dụng năng lượng dưới 1.000 TOE trong sản xuất công nghiệp

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Thái Bình “Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030”; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03 ...
Ngành Công Thương Thái Bình đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2021-2025.

Ngành Công Thương Thái Bình đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2021-2025.

Những năm vừa qua, sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh có đóng góp rất lớn của các cụm công nghiệp. Các cụm công nghiệp được thành lập đã tích cực thu hút đầu tư, huy động được nguồn vốn của các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, ...
Xu thế chuyển dịch sang năng lượng xanh, năng lượng tái tạo trong nhịp sống hiện đại và sự phát triển của đô thị trước nhu cầu về năng lượng.

Xu thế chuyển dịch sang năng lượng xanh, năng lượng tái tạo trong nhịp sống hiện đại và sự phát triển của đô thị trước nhu cầu về năng lượng.

Chuyển dịch sang năng lượng xanh, năng lượng tái tạo là xu thế chung của thế giới và Việt Nam. Hiện nay, Chính phủ đã có nhiều cơ chế khuyến khích đẩy mạnh phát triển sự chuyển dịch từ năng lượng hoá thạch đặc biệt là nhiệt điện than sang năng lượng ...
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ là điều kiện tiên quyết để phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh Thái Bình.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ là điều kiện tiên quyết để phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh Thái Bình.

Nhận rõ vai trò của ngành công nghiệp hỗ trợ, trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã và đang ưu tiên thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất công nghiệp hỗ trợ để cung cấp nguyên liệu, các chi tiết, sản phẩm (chưa hoàn thiện) tại ...
Làng nghề xã Lê Lợi, Kiến Xương được tập huấn kiến thức và kỹ năng về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng

Làng nghề xã Lê Lợi, Kiến Xương được tập huấn kiến thức và kỹ năng về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng

Ngày 08/06/2023, Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Thái Bình phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kiến Xương, UBND xã Lê Lợi tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền chủ trương, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn ...