Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 - Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện kiến Xương, Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 - Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện kiến Xương, Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Công nghiệp Thương mại tháng 5 năm 2020

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 5/2020 ước tăng 19,5% so với tháng trước và giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng như: Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa ...