Chung tay chống rác thải nhựa

Chung tay chống rác thải nhựa

Ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Vì vậy, giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự chung tay hành động của toàn xã hội.

Công nghiệp và Thương mại tháng 11 năm 2019

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2019 ước tăng 6,08% so với tháng trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. 11 tháng năm 2019, IIP tăng hơn 16% so với cùng kỳ 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ...