Thủ tục 91: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thái Bình
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp, trực tuyến, bưu điện. (Khuyến khích tổ chức, công dân nộp trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Bình Dichvucong.thaibinh.gov.vn.)

Thời hạn giải quyết

04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Thái Bình. Hoặc: Nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống DVCTT tỉnh Thái Bình
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018   của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

- Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Thương nhân nộp Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Bình hoặc Nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái  Bình.

- Trong thời gian 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhậnMẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi