Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 96 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 1: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 02: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 03: Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 04: Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 05: Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 06: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. UBND tỉnh Thái Bình

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 18: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 19: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 20: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 21: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 22: Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 23: Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực