A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm của Sở Công Thương

Kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm của Sở Công Thương

1. Thống kê thủ tục hành chính.

Đến thời điểm báo cáo có 122 TTHC lĩnh vực công thương các cấp còn hiệu lực, cụ thể:

- 19 TTHC do Bộ Công Thương ủy quyền cho phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình thực hiện, gồm: 18 TTHC cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi CO theo các mẫu và 01 TTHC cấp mã MID (Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2020, số 2873/QĐ-UBND ngày 06/10/2020);

- 90 TTHC cấp tỉnh: 77 TTHC (Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 13 TTHC (Quyết định 1288/QĐ-UBND ngày 01/6/2021).

- 13 TTHC lĩnh vực công thương cấp huyện (Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 13/3/2019).

- 00 TTHC lĩnh vực công thương cấp xã.

2.  Vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến

Đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương có 71 DVCTT mức độ 3, mức độ 4 (được công bố Danh mục tại các Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 và 2726/QĐ-UBND ngày 09/11/2021).

- Các DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được vận hành ổn định trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công của tỉnh, trong đó: 04 DVCTT lĩnh vực Xúc tiến thương mại là các DVCTT phát sinh với tần suất cao, được tiếp nhận, phân luồng giải quyết trên môi trường điện tử.

- 18 DVCTT cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi CO theo các mẫu là các TTHC do Cục Xuất nhập khẩu- Bộ Công Thương ủy quyền cho phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình giải quyết được vận hàn trên cổng Dịch vụ công Quốc gia có liên kết với hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử Ecosys.gov.vn, 100% hồ sơ TTHC CO được khai báo, thẩm định điện tử.

3. Kết quả giải quyết TTHC.

Từ 15/12/2022 đến ngày 14/6/2022, Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết tổng số: 13401 hồ sơ. Trong đó:

- Số mới tiếp nhận trong kỳ: 13383 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua là: 18 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 13280 hồ sơ; trước hạn: 13280 hồ sơ; quá hạn: 00 hồ sơ, trong đó: 7601 hồ sơ lĩnh vực Xúc tiến thương mại, 32 hồ sơ lĩnh vực An toàn thực phẩm, 62 hồ sơ lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, 05 hồ sơ lĩnh vực quản lý cạnh tranh, 02 hồ sơ lĩnh vực hóa chất, 01 hồ sơ lĩnh vực Điện, 5698 hồ sơ lĩnh vực xuất nhập khẩu.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 121 hồ sơ; trong đó: 121 hồ sơ trong hạn, 00 hồ sơ quá hạn.

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn: 100%.

(Chi tiết xem tại đây)10.6 BÁO CÁO CCHC 6 tháng đầu NĂM 2022.pdf


Tác giả: So Cong Thuong
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới