A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cải cách hành chính Quý I năm 2022 của Sở Công Thương

Cải cách hành chính Quý I năm 2022 của Sở Công Thương

1. Kế hoạch CCHC.

- Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác CCHC tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 31/12/2021 về chuong trình caie cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2022 và nhiệm vụ được giao Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 05/KH-SCT ngày 18/01/20221về kế hoạch công tác CCHC Sở Công Thương năm 2022, Nội dung kế hoạch tập trung tại 07 nhóm nhiệm vụ chính: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức, bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

- Công tác CCHC tại Sở Công Thương được quán triệt thường xuyên đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, cuộc họp chuyên môn đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, công tác chỉ đạo điều hành chung tại cơ quan.

2. Kiểm tra công tác CCHC và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị thông qua: các cuộc họp chuyên môn hàng tháng; cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, kết hợp theo dõi việc phối hợp giải quyết TTHC, phát hành văn bản đi, trả kết quả hồ sơ TTHC giữa các bộ phận có liên quan.

3. Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức

Thông qua kiểm tra hoạt động hành chính chung tại sở, hoạt động của đường dây nóng của Sở Công Thương (do lãnh đạo Sở phụ trách), hoạt động của Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có thực hiện nội dung khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức. Kết quả không phát hiện hành vi vi phạm quy định hành chính và đảm bảo sự hài lòng của người dân, tổ chức khi đến liên hệ công tác.

(Chi tiết xem tại đây)16.3 BÁO CÁO CCHC quý 1 NĂM 2022.pdf


Tập tin đính kèm
Tác giả: So Cong Thuong
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới