A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ máy lãnh đạo Sở Công Thương

Gồm ; Giám đốc và 2 Phó giám đốc Sở 

         1. GIÁM ĐỐC SỞ: Ông Trần HUY QUÂN

    - Điện thoại:  0983195899

* Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở, được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 5/8/2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương.

* Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các ngành và lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển ngành công nghiệp, thương mại; Tài chính; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; thanh tra; pháp chế, phòng chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí;

Chủ tài khoản Cơ quan Sở Công Thương

 * Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng sở, Thanh tra sở, phòng Kế hoạch - Tài chính

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao

Sinh hoạt tại phòng Kế hoạch - Tài Chính.

          2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: Ông BÙI ĐỨC HẠNH 

    - Điện thoại:  0913.031.127

* Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (trừ khai thác tài nguyên khoáng sản); Các cụm công nghiệp, nghề, làng nghề; Công tác khuyến công; Các thành phần kinh tế; Công nghiệp, thương mại huyện, thành phố; Điện năng; Thẩm định dự án đầu tư ngành Công nghiệp.

* Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Công nghiệp - TTCN; Phòng Quản lý điện năng; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

* Thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện công việc khi Giám đốc sở vắng hoặc Giám đốc sở ủy quyền.

Sinh hoạt tại phòng Quản lý điện năng

     3. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: Bà TÔ THỊ HƯƠNG LAN

    - Điện thoại:  0988.108.099

* Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực; Quản lý thương mại nội địa; Hội nhập kinh tế quốc tế; Thương mại điện tử; Xuất nhập khẩu; thẩm định dự án đầu tư ngành Thương mại.

* Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Thương mại; Phòng Xuất nhập khẩu - Hội nhập kinh tế quốc tế; Nhà khách Sông Trà.

* Chỉ đạo Phòng Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình cấp C/O theo quy định của nhà nước.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

Sinh hoạt tại phòng Xuất nhập khẩu - Hội nhập kinh tế quốc tế.

    Sở Công Thương Thái Bình

 

Tác giả: So Cong Thuong
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chưa có thông tin
Văn bản mới