A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ máy lãnh đạo Sở Công Thương

Gồm ; Giám đốc và 3 Phó giám đốc Sở 

         1. GIÁM ĐỐC SỞ: Ông Trần HUY QUÂN

    - Điện thoại: 0983.195.899

* Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở, được UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.

* Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các ngành và lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển ngành công nghiệp, thương mại; Tài chính; Tổ chức cán bộ; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Lĩnh vực đầu tư; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19 của Sở.

   Chủ tài khoản Cơ quan Sở Công Thương.

* Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng sở, Thanh tra sở,

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

  Sinh hoạt tại Văn phòng sở.

          2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: Ông BÙI ĐỨC HẠNH 

    - Điện thoại: 0913.031.127

* Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: Cơ khí, luyện kim; Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí (nếu có); Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); Công nghiệp tiêu dùng; Công nghiệp thực phẩm; Công nghiệp hỗ trợ; Công nghiệp chế biến khác; Tiểu thủ công nghiệp; Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở; Lĩnh vực nông thôn mới; Công tác phòng chống thiên tai của cơ quan.

* Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý công nghiệp; Phòng Quản lý năng lượng; Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường;

* Thực hiện các nhiệm vụ khi Giám đốc sở vắng hoặc được Giám đốc sở ủy quyền.

  Sinh hoạt tại phòng Quản lý công nghiệp.

     3. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: Bà TÔ THỊ HƯƠNG LAN

    - Điện thoại: 0988.108.099

* Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: Quản lý thương mại nội địa, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Xuất khẩu, nhập khẩu; Thương mại điện tử; Dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; Hội nhập kinh tế quốc tế; Cải cách hành chính; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

* Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản thương mại; Phòng Quản lý xuất nhập khẩu; Nhà khách Sông Trà.

* Chỉ đạo Phòng Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình cấp C/O theo quy định của Nhà nước.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở. 

  Sinh hoạt tại phòng Quản lý xuất nhập khẩu.

      4. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: TRẦN NGỌC PHÚC

    - Điện thoại: 0989.751.379

* Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: Kế hoạch tài chính; Công tác khuyến công, khuyến thương; Xúc tiến thương mại; Quan hệ làm việc với các cơ quan thông tin đại chúng; Áp dụng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở.

* Trực tiếp phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp trong thời gian chưa kiện toàn lãnh đạo phòng.

* Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở. 

  Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp.

 

    Sở Công Thương Thái Bình

 

Tác giả: So Cong Thuong
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chưa có thông tin