A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bổ sung điều kiện điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

 

Ảnh minh họa

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 7 “Điều kiện điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp” với 3 nội dung như sau:

1. Điều kiện bổ sung cụm công nghiệp vào phương án phát triển cụm công nghiệp: Phù hợp với Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn; các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác trên địa bàn; có quỹ đất công nghiệp đủ để thành lập cụm công nghiệp mới; các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện không đáp ứng nhu cầu thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

2. Điều kiện điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp đáp ứng một trong hai điều kiện sau thì xem xét điều chỉnh rút khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp: a) Cụm công nghiệp không còn phù hợp Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác trên địa bàn; b) Có nhu cầu chuyển đổi cụm công nghiệp có hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật thấp sang mục đích phát triển lĩnh vực, ngành nghề khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Điều kiện điều chỉnh diện tích cụm công nghiệp đã có trong phương án phát triển cụm công nghiệp: a) Đối với phần diện tích tăng của cụm công nghiệp thực hiện như điều kiện bổ sung cụm công nghiệp vào phương án phát triển cụm công nghiệp; b) Đối với phần diện tích giảm của cụm công nghiệp thực hiện như điều kiện điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp.

Như vậy, so với quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, dự thảo đã đề xuất bổ sung nội dung thứ 3 là “Điều kiện điều chỉnh diện tích cụm công nghiệp đã có trong phương án phát triển cụm công nghiệp”.

Dự thảo cũng nêu rõ, nội dung chủ yếu của báo cáo điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp gồm: Căn cứ, sự cần thiết điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; đánh giá tiến độ, hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tình hình thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn; tình hình sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ, biện pháp xử lý môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội của cụm công nghiệp; những mặt đạt được, tồn tại và nguyên nhân; giải trình đáp ứng các điều kiện, quy định về điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; dự kiến nhu cầu mặt bằng sản xuất để thu hút đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp, hiện trạng sử dụng đất, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư hạ tầng…

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.


Tác giả: KL
Nguồn:Baochinhphu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chưa có thông tin
Văn bản mới