Chiều 16-7, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch và nhu cầu vốn đầu tư công cấp tỉnh do 3 Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư.