Mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Nguyên Xá huyện Vũ Thư

Xã Nguyên Xá nằm phía nam huyện Vũ Thư, tổng diện tích đất tự nhiên 614,14 ha; diện tích đất canh tác là 351,5 ha; dân số 7458 khẩu trong đó 23,5% dân số theo đạo thiên chúa. Nhân dân trong xã cần cù lao động, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Đ/c Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác xây dựng NTM xã Nguyên Xá - Vũ Thư

        Nguyên Xá là xã giàu truyền thống cách mạng, đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp và được Chính Phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng III thời kỳ đổi mới. Chính quyền nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Với những đặc điểm trên trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới xã Nguyên Xá có những thuận lợi khó khăn sau:

      Thuận lợi:
        - Được sự quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo và giúp đỡ của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền và các ngành chức năng của Tỉnh cũng như của Huyện.
        - Được sự đồng tình ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân trong xã; nhân dân sẵn sàng hiến đất đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng nông thôn mới.
        - Đội ngũ cán bộ từ xã tới thôn đoàn kết tích cực trong công việc.
       Khó khăn:
       - Đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới nên bước đầu còn gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện.
       - Nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên cũng như vốn ngân sách xã còn khó khăn chưa đáp ứng nhu cầu công việc .
Từ thực trạng trên, trong hơn 2 năm qua cấp Uỷ đảng, Chính quyền điạ phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng. Các tiêu chí nông thôn mới từng bước được hoàn thành.
Tổ chức triển khai công việc: Đảng uỷ xã thống nhất ra nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, cùng với việc ra nghị quyết lãnh đạo, Đảng uỷ quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tiến hành phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên một cách cụ thể chi tiết. Sau khi Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới vàTổ công tác được thành lập và tiến hành điều tra, tập hợp số liệu tình hình kinh tế- xã hội, hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của xã để làm cơ sở lập quy hoạch.
Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới: tuyên truyền cho cán bộ đảng viên cũng như quần chúng nhân dân hiểu và thấy rã được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp ruộng để xây dựng các công trình. Sử dụng nhiều kênh tuyên truyền để quán triệt chủ trương, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Nhờ có sự dân chủ bàn bạc tham gia góp ý của đông đảo cán bộ, đảng viên và của quần chúng nhân dân nên khi công bố quy hoạch cũng như việc tổ chức thực hiện được cán bộ nhân dân đồng tình ủng hộ.
Công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới: tháng 9 năm 2009 xã đã hoàn thành xong việc lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch đã được UBND huyện Vũ Thư phê duyệt. Trên cơ sở quy hoạch chung, địa phương đã khẩn trương tiến hành khảo sát lập quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông thuỷ lợi nội đồng và vùng sản xuất tập trung cũng như lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới một cách cụ thể, ngoài ra còn lập các đề án như: đề án đào tạo nghề cho người lao động; đề án dồn điền đổi thửa; ....
Đ/c Đào Minh Hải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra cuả tỉnh với UBND xã Nguyên Xá
Tổ chức thực hiện quy hoạch: Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng: là yếu tố quan trọng quyết định thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, do vậy Cấp uỷ cũng như Ban chỉ đạo của xã tập trung chỉ đạo và ưu tiên triển khai thực hiện: Xây dựng đườn giao thông trục xã với chiều dài 3,53 km tổng giá trị xây dựng 5,6 tỷ đồng đạt 53,3%; xây dựng đồng ruộng gồm làm đường giao thông nội đồng, xây dựng mương máng, trạm bơm với tổng kinh phí xây dựng 6,98 tỷ đồng; triển khai xây dựng toàn bộ hệ thống giao thông thuỷ lợi nội đồng theo quy hoạch nông thôn mới và phục vụ công tác dồn điền đổi thửa khối lượng đào đắp được 37.000m3 với kinh phí 841 triệu đồng; xây dựng các công trình phúc lợi với tổng mức đầu tư 12,09 tỷ đồng; xây dựng các điểm công nghiệp làng nghề và khu dân cư tập trung với quy mô 04ha, tổng giá trị đầu tư 2,624 tỷ đồng; các công trình lồng ghép bao gồm công trình điện RE2 đã xây dựng xong và công trình nước sạch đã hoàn thiện và đưa vào vận hành.
      * Kết quả huy động vốn trong 3 năm là 36.329 triệu đồng
Tổ chức sản xuất theo chí nông thôn mới: Công tác dồn điền đổi thửa được triển khai trên tất cả các vùng với diện tích 254,35 ha của 1669hộ. Sau dồn điền, trong vùng quy hoạch mỗi hộ chỉ còn 1,1 thửa giảm 1,8 thửa so với trước khi thực hiện. Để đảm bảo đưa máy móc vào sản xuất xã được nhà nước đầu tư 01 máy, 01 máy cày, 01 máy gieo xạ. HTX đầu tư mua 01 máy gặt, 01 máy làm đất đa năng, trong dân tự mua thêm 8 máy gặt đập liên hoàn và 10 máy làm đất.
 Các hoạt động văn hoá y tế giáo dục thể thao và sự nghiệp giáo dục luôn được Cấp uỷ, Chính quyền quan tâm. Nội dung, mục tiêu phương thức hoạt động luôn gắn liền với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được coi trọng, tổ chức được kiện toàn củng cố, duy trì hoạt động thường xuyên nề nếp; công tác an ninh trật tự an toàn xã hội được coi trọng và có sự ổn định vững chắc.  
Qua gần 3 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình nông thôn mới, với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của cấp uỷ đảng, chính quyền cũng như sự đồng tình tích cực tham gia hưởng ứng của đảng bộ và nhân dân trong xã đến nay xã đã đạt được 11/19 tiêu chí gồm: tiêu chí 1; tiêu chí 04; tiêu chí 05; tiêu chí 07; tiêu chí 08; tiêu chí 09; tiêu chí 10; tiêu chí 13; tiêu chí 15; tiêu chí 15; tiêu chí 18; tiêu chí 19. Bên cạnh 11 tiêu chí đã đạt được, dịa phương đã và đang tiếp tục trtiển khai thực hiện 8 tiêu chí còn lại.
Nguyên nhân chưa đạt các tiêu chí: xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ mới khối lượng công việc rất lớn nên đòi hỏi phải có thời gian; cần nguồn lực rất lớn về kinh phí trong khi nguồn thu ngân sách của địa phương còn gặp nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn thiếu, chưa có kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới.
Mục tiêu nhiệm vụ triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013:
         - Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được như tiêu chí về trường học, nhà ở dân cư, y tế, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất ...
        - Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phấn đấu đến hết năm 2013 cơ bản hoàn thành 8 tiêu chí còn lại:
        * Tiêu chí giao thông:
        + Giao thông nội đồng: với chiều dài 15,6 km trong đó đã hoàn thành 3,5km đạt 22,4% khối lượng. trong năm 2011 xây dựng 2km kinh phí ước tính 1,5 tỷ; năm 2012 xây dựng 4km ước tính 3tỷ đồng; năm 2013 xây dựng 6km kinh phí ước tính 4,5 tỷ đồng.
Trụ sở UBND xã Nguyên Xá và Hội trường xã đã được xây dựng hòan thiện
        + Giao thông nông thôn: theo quy hoạch xã có 4 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài 7,5km kinh phí xây dựng ước tính 10 tỷ đồng. Năm 2011 làm tuyến đường số 4 kinh phí ước chi 3,5 tỷ đồng; năm 2012 xây dựng tuyến đường số 3 ước chi 5 tỷ đồng, cải tạo nâng cấp tuyến đường số 1 ước chi 1,5 tỷ đồng; 18 tuyến đường trục thôn với tổng chiều dài 8,87km ước tính kinh phí 21,36 tỷ đồng.Kế hoạch năm 2011 xây dựng 2 tuyến đường tổng chiều dài 1,2 km kinh phí xây dựng là 2,88 tỷ. Năm 2012 xây dựng 3 tuyến với tổng chiều dài 2,2km kinh phí ước chi 5,28 tỷ đồng. Năm 2013 xây dựng 12 tuyến đường còn lại với tổng chiều dài 5,4km kinh phí ước chi 12,96 tỷ đồng; 41 tuyến đường xóm với chiều dài 12,1km những năm qua xã đã đầu tư làm 3,173km . Còn 9 km cần xây dựng chi phí ước chi 4,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2012 xây dựng 4,5km, kinh phí 2,25 tỷ đồng. Năm 2013 xây dựng 4,5km kinh phí ước chi 2,25 tỷ đồng.
       * Tiêu chí Thuỷ lợi :xã mới kiên cố được 6,5km đạt 28,9%. Cần triển khai xây dựng thêm 12,5km ước tính chi phí là 17,5 tỷ đồng. Kế hoạch xây dựng năm 2011 kiên cố 1,5km kinh phí dự toán 2,1 tỷ đồng. Năm 2012 phấn đấu xây dựng 5km ước kinh phí 7 tỷ. Năm 2013 phấn đấu xây dựng 6km ước kinh phí 8,4 tỷ đồng.
       * Tiêu chí về cơ sở văn hoá:toàn xã có 4 thôn, trong đó có 2 thôn đã xây dựng được nhà văn hoá. Dự kiến cuối năm 2011 xây dựng 2 nhà văn hoá thôn với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Nhà văn hoá xã ước chi 3,5 tỷ đồng và khu thể thao ước tính kinh phí 2,5 tỷ đồng.
      * Tiêu chí hộ nghèo: năm 2010 toàn xã có 153hộ nghèo trên tổng 2023 hộchiếm tỷ lệ 7.5 %. Từ nay đến năm 2013 phấn đấu mỗi năm giảm 1- 2% hộ nghèo để dạt chỉ tiêu 3% hộ nghèo toàn xã.
      * Tiêu chí về cơ cấu lao động: hiện tại xã có 3170 lao động đang sinh sống tại địa phương và có 2448 lao động làm nông nghiệp chiếm 77,2% số lao động. Để đảm bảo được tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong nông nghiệp là 25% vào năm 2013 thì bên cạnh việc địa phương phải tích cực mở rộng và phát triển mạnh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thì Nhà nước cũng cần xem xét xác định lại tỷ lệ lao động ở nông nghiệp và thời gian tham gia làm nông nghiệp để có tiêu chí phù hợp.
      * Tiêu chí về giáo dục: kết quả phổ cập THCS cũng như tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học phổ thông đạt cao hơn yêu cầu tiêu chí. Tuy vậy tỷ lệ lao động không qua đào tạo còn thấp, toàn xã mới có 1150 lao động được đào tạo trên tổng 3170 lao động tỷ lệ đạt 36,3%. Để đạt tỷ lệ 40% lao động trở lên được đào tạo vào năm 2013, cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương đã lập đề án đào tạo nghề cho người lao động, phấn đáu mỗi năm mở từ 2- 3 lớp với số lao động tham gia học tập từ 80- 100 người.
      * Tiêu chí môi trường: đến năm 2011 toàn xã đã có 1820/2023 hộ tỷ lệ đạt 90% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Để đạt được tiêu chí môi trường năm 2011 địa phương đã triển khai thực hiện đề án xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông trục thôn xóm và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư để đến năm 2013 không còn tình trạng ngập úng gây ô nhiễm trong khu dân cư. Tổ chức thành lập các tổ dịch vụ thu gom rác thải ở các thôn xóm và xây dựng hố chôn lấp xử lý rác tập trung .Ước tính chi phí cho môi trường 2,3 tỷ đồng.
       Tổng kinh phí dự kiến cần có để xây dựng các công trình đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí từ năm 2011- 2013 là 72,36tỷ đồng. Trong đó vận động nhân dân đóng góp 5,96tỷ đồng; ngân sách địa phương 13,87 tỷ đồng; Tỉnh hỗ trợ 42,16 tỷ đồng; huyện hỗ trợ 12,37 tỷ đồng.
Hệ thống giao thông liên xã được láng nhựa, đảm bảo tiêu chí xây dựng NTM
 
       Một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thời gian tới:
       MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động " Chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới" và phong trào " Toàn dân tham gia xây dựng đường đẹp ngõ đẹp, hiến đất để mở đường giao thông" đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây nông thôn mới.
       Tập chung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân.
      Tập trung huy động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách của địa phương và sự hỗ trợ của nhà nước, cấp trên để có kinh phí thực hiện.
       Đảng uỷ, UBND xã, MTTQ và các ban ngành đoang thể trong xã tiếp tục củng cố và hoàn thiện tốt hơn các tiêu chí đã đạt được; xây dựng Đảng, Chính quyền MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị trong sach vững mạnh.
       Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức quản lý thực hiện của Cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành doàn thể mà trọng tâm là quán triệt sâu sắc tinh thần NQ số 02 của Tỉnh uỷ Thái Bình tới các đồng chí đảng viên  và nhân dân trong xã.
       Kiến nghị, đề xuất:   
        - Tỉnh uỷ, ,UBND tỉnh cũng như Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện và các phòng ban ngành huyện Vũ Thư quan tâm hỗ trợ kinh phí cho địa phương.
       - UBND huyện và các phòng ban hữu quan của huyện tạo điều kiện thuận lợi để địa phương được thực hiện các thủ tục quy hoạch chuyển đổi, đấu giá quyền sử dụng đất để có kinh phí xây dựng các công trình.
       - Xây dựng nông thôn mới đặt ra rất nhiều công việc phải làm do đó Cấp uỷ đảng, Chính quyền cấp trên sớm cho địa phương bố trí đủ cán bộ như theo nghị quyết 92 của Chính phủ.
       Đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp nghiên cứu nội dung một số tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người sinh con thứ ba, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp sao cho phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện đạt tiêu chí./.
TTXTTM

 

Bản quyền thuộc về Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (0227).3831.903 Fax: (0227).3836.184 Email: thaibinhitd@viettel.vn